Spring til indhold

Persondata i huslejenævnet

Læs om hvordan Huslejenævnet behandler oplysninger om dig, når du indbringer en sag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi behandler personlige oplysninger om dig

– læs mere om hvorfor og hvordan her på siden, eller hent folderen om persondata i Huslejenævnet.

 

Huslejenævnet behandler oplysninger om dig, når du indbringer en sag. I den forbindelse skal vi oplyse dig følgende:

 

Kontaktoplysninger

Odense Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

 

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
CVR-nummer: 35209115
Telefon: 66 13 13 72
odense@odense.dk

 

Har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

dpo-kontakt@odense.dk
21 51 97 38
  Odense Kommune IT og Digitalisering, Egeparken 2A, 7., 5240 Odense NØ
att.: DPO

 

Formål og lovgrundlag for behandlingen:

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at træffe en afgørelse i den sag, som du er en del af. Dette med baggrund i følgende lovgrundlag:

  • Lejelovens kapitel 18 om ”Huslejenævn og boligret”
  • Boligreguleringslovens kapitel 6 om ”Huslejenævn”
  • Almenlejelovens kapitel 17 om ”Beboerklagenævn og boligret”

Herudover foretages behandlingen i jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e, dvs. at behandlingen henhører under offentlig myndigheds udøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 

Hvilke oplysninger og til hvem:

De personoplysninger, som behandles, er almindelige personoplysninger, herunder dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail og cpr-nummer. 

 

Alle de oplysninger, som du anfører i din sag bliver registreret i vores system, og bliver videregivet til din modpart, således at din modpart har mulighed for at fremkomme med sine oplysninger til sagen. Såfremt din modpart lader sig repræsentere af en anden f.eks. en advokat, organisation, forening, familie-medlem o.lign., vil dine oplysninger blive videregivet til denne repræsentant.

 

Dine oplysninger kan desuden blive delt til tredjeperson i tilfælde af anmodning om aktindsigt.

 

Dine personoplysninger får vi dels fra folkeregisteret, dels er det oplysninger, som du selv giver os i forbindelse med sagsbehandlingen.
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil, at der er truffet en afgørelse i din sag. Herefter vil dine personoplysninger blive opbevaret i overensstemmelse med arkivloven.

Dine personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS

 

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Herudover har du ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. I helt særlige tilfælde kan du få slettet dine oplysninger. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at oplysningerne ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v. Endelig har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af din oplysninger.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Indsigelsesadgang

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen. Er indsigelsen berettiget, må vores behandling ikke længere omfatte oplysningerne.
Din indsigelse kan du rette til:

 

Odense Kommune
Byudvikling, Nævnssekretariatet
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36-38
5000 Odense C
Huslejenævnet : HLN.BKF@odense.dk

Vi vil herefter tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

 

Klagevejledning

Kan vi ikke imødekomme din indsigelse, eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af din indsigelse, kan du klage til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
Tlf. 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

By- og Kulturforvaltningen