Spring til indhold

Problemer med f.eks skimmelsvamp

Huslejenævnet kan afgøre tvister om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

By- og Kulturforvaltningen