Spring til indhold

Se sagsbehandlingstider i Huslejenævnet

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter, og der er dermed stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres.


Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får typisk en svarfrist på 14 dage, men nævnet kan også fastsætte en kortere frist. Du kan anmode om en fristforlængelse hos Huslejenævnet, hvis særlige omstændigheder taler for det.


Huslejenævnet behandler ca. 350 sager om året.


En sag varer typisk 5-9 måneder, men sagsbehandlingstiden kan også vare op til 1 år.

 

 

By- og Kulturforvaltningen