Spring til indhold

Husorden

Huslejenævnet behandler også sager om overtrædelse af husordenen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Huslejenævnet

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 26 60

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Huslejenaevnet

Email

hln.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fre 10:00 - 12:00

COVID-19

På grund af COVID19 er der i øjeblikket ikke mulighed for personlig henvendelse.

Se info om Huslejenævnet og coronavirus på 
www.odense.dk/huslejenævnet

Medarbejdere:

Lillian Skov Petersen
Anne Holsteen Jessen

Kontonummer:

Nordea, 2206 3495 369691

Det er alene udlejer, som kan indbringe en sådan sag jf. Lejelovens § 79 c. Parterne i en sådan sag er altid udlejer og den lejer, der klages over.

 

Når Huslejenævnet skal behandle en sag om overtrædelse af husorden, indkalder nævnet parterne til et møde. På dette møde skal parterne afgive forklaring.

 

Til et sådant møde vil også de lejere, som har klaget, blive indkaldt.

 

Hvis du ikke mener, at du selv kan varetage din sag, har du mulighed for at lade en anden bistå dig i sagen eller varetage sagen for dig jf. boligreguleringslovens § 41.

 

En person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, vil desuden deltage i mødet.

 

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen