Spring til indhold

Besigtigelser i forbindelse med gennemgribende forbedringer

Inden et lejemål skal forbedres gennemgribende, skal Huslejenævnet inddrages. Læs mere herunder.

Det følger af lovgivningen, at inden et lejemål skal forbedres gennemgribende, skal huslejenævnet ved en besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Huslejenævnet foretager denne vurdering ud fra video og fotos af lejemålet. Når udlejer indbringer en sådan sag, skal udlejer derfor samtidig med indbringelsen sende følgende:

  1. Plantegning, ikke målfast, over ruminddelingen af det lejede.
  2. Video af samtlige værelser/rum i det lejede. Der skal panoreres langsomt og roligt hen over fladerne.
  3. Video skal især have fokus på køkken, badeværelse, el-installationer og vinduer.
  4. Videoen skal indledes med et skilt, hvoraf fremgår, hvilken lejlighed, der vises video af. Skiltet kan placeres på døren til boligen, når optagelsen starter.
  5. Billeder af lejemålet med fokus på køkken, badeværelse, el-installationer og vinduer.
  6. Kort beskrivelse af den forventede modernisering af det lejede, herunder oplysning om, hvorvidt der sker evt. ændring af ruminddelingen.
  7. I det omfang, at det er muligt, bør ”alder” på køkken, badeværelse og vinduer oplyses.

Opmærksomheden henledes på, at nævnet vil foretage stikprøvekontroller af de indkomne sager. Dette vil blive foretaget med en besigtigelse af lejemålet.

I forbindelse med indbringelsen skal udlejer betale et lovpligtigt gebyr på pt. 4.552,00 kr. (2024-niveau). 

Beløbet skal overføres til nævnets konto: 2206 3495369691. Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar.

By- og Kulturforvaltningen