Spring til indhold

Hvad koster det at få behandlet en sag i beboerklagenævnet?

Pris i Beboerklagenævnet på at få behandlet en sag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pr. 1/1-2024 koster det 167,00 kr. at få behandlet en sag. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

 

Du skal betale beløbet samtidig med, at du afleverer klagen. Du kan også overføre beløbet til nævnets konto i Nordea: 2206 3495369691. 

Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om og at oplyse dit navn og nuværende adresse ved overførslen.

Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling.

 By- og Kulturforvaltningen