Spring til indhold

Hvordan klager jeg over Beboerklagenævnets afgørelse?

Når Beboerklagenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe den for boligretten inden for en frist på 4 uger. Dette kan du ikke gøre ved at henvende dig til nævnet. Du skal i stedet indgive en stævning til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

 

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Ønsker du hjælp til at udfærdige en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan du søge bistand hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

 

Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 By- og Kulturforvaltningen