Spring til indhold

Hvad sker der når Beboerklagenævnet har behandlet min sag?

Når afgørelse er truffet af Beboerklagenævnet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Beboerklagenævnet

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 26 60

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Beboerklagenaevnet

Email

bkln.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fre 10.00 - 12.00

COVID-19

På grund af COVID19 er der i øjeblikket ikke mulighed for personlig henvendelse.

Se info om Beboerklagenævnet og coronavirus på 
www.odense.dk/Beboerklagenævnet

Medarbejdere:

Lillian Skov Petersen
Anne Holsteen Jessen

Kontonummer:

Nordea, 2206 3495 369691

Når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse, er Beboerklagenævnet nævnet for så vidt ude af sagen og foretager sig derfor ikke yderligere.
Det er dermed parterne selv, der skal sørge for at afgørelsen bliver efterlevet.

 

Er du ikke enig?

Er du ikke enig i Beboerklagenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Odense. Dette skal du gøre inden der er gået 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

 

Det bemærkes, at Beboerklagenævnet ikke kan være dig behjælpelig med at klage til Boligretten. Du kan eventuelt rette henvendelse til boligretten for yderligere informationer, eller du kan kontakte en advokat, Retshjælpen m.v.


By- og Kulturforvaltningen