Spring til indhold

Hvad sker der når Beboerklagenævnet har behandlet min sag?

Når afgørelse er truffet af Beboerklagenævnet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse, er Beboerklagenævnet nævnet for så vidt ude af sagen og foretager sig derfor ikke yderligere.
Det er dermed parterne selv, der skal sørge for at afgørelsen bliver efterlevet.

 

Er du ikke enig?

Er du ikke enig i Beboerklagenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Odense. Dette skal du gøre inden der er gået 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

 

Det bemærkes, at Beboerklagenævnet ikke kan være dig behjælpelig med at klage til Boligretten. Du kan eventuelt rette henvendelse til boligretten for yderligere informationer, eller du kan kontakte en advokat, Retshjælpen m.v.


By- og Kulturforvaltningen