Spring til indhold

Hvilke sager kan du indbringe

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i følgende type sager.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Beboerklagenævnet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Beboerklagenaevnet

Email

bkln.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fre 10.00 - 12.00

Medarbejdere:

Lillian Skov Petersen, tlf. 65 51 26 68
Camilla Larsen, tlf. 65 51 26 65
Heidi Aagren, tlf. 65 51 25 02
Anne Holsteen Jessen, tlf. 65 51 26 67

Kontonummer:

Nordea, 2206 3495 369691

Hvilke sager kan du indbringe?

- Uenighed om overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse, jf. LAB § 12

- Indflytningsmangler, jf. LAB § 16

- Uenighed om opfyldelse af lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder sager om fraflytning, jf. LAB § 29

- Uenighed om opfyldelse af udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse, jf. LAB § 30

- Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat, jf. LAB § 34, stk. 2

- Uenighed om lejers ret til at foretage installationer i det lejede f.eks. opsætning af parabol eller vaske-/opvaskemaskiner, jf. LAB § 41

- Uenighed om lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede, jf. LAB § 41

- Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud og depositum, jf. LAB § 50

- Uenighed om vand- og varmeregnskaber, jf. LAB § 56, stk. 3 og 4

- Uenighed om lejers betaling til fællesantenner mv., jf. LAB § 62, stk. 4

- Uenighed om lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål, jf. LAB kapitel 76

- Overtrædelse af husordensreglerne

- Uenighed om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer, dog ikke i forhold til beslutningens indhold, jf. LAB § 101

- Uenighed om anvisning af boliger, jf. LAB § 101

 

 LAB=Almenlejeloven


De hyppigst forekommende sager er:

- Uenighed om lejers pligt til istandsættelse efter fraflytning

- Uenighed om vand- og varmeregnskaber

- Overtrædelse af husordensreglerne. Se evt. folderen "Når naboskabet bliver svært - januar 2014" 

  


Beboerklagenævnet tager sig ikke af:

- Spørgsmål om lejens størrelse

- Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål

- Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne

 

By- og Kulturforvaltningen