Spring til indhold

Boligorganisationer i Odense

Her finder du en liste over de almene boligorganisationer i Odense kommune og deres kontaktoplysninger.

Arbejdernes Boligforening, Civica, Fyns almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab og Pårup Boligselskab har oprettet en fælles udlejningsportal, hvor man kun skal stå på én venteliste for at få adgang til mere end 21.000 boliger på Fyn.

BoligØen

Her er en oversigt over alle boligorganisationerne:


Andelsboligforeningen Hedelundparken

v/ Arbejdernes Boligforening
Rugårdsvej 52
5000 Odense C
Tlf. 66 12 42 01

www.abodense.dk

Andelsboligforeningen Samvirke

v/ Boligkontoret Danmark
Sivlandvænget 27 B
5260 Odense S
Tlf. 63 12 75 80

www.bdk.dk/selskaber/andelsboligforeningen-samvirke.aspx

Arbejdernes Boligforening

Rugårdsvej 52
5000 Odense C
Tlf. 66 12 42 01

www.abodense.dk

Boligforeningen Fyn-Bo

v/ Boligkontoret Danmark
Sivlandvænget 27 B
5260 Odense S
Tlf. 63 12 75 80

www.boligforeningen Fyn-Bo

Boligforeningen Kristiansdal

Valmuemarken 27
5260 Odense S
Tlf. 63 14 22 20

www.kristiansdal.dk

Civica

Carl Nielsens Kvarter 14
5000 Odense C
Tlf. 63 13 31 33

www.civica.dk

Dalum Bygge- og Boligforening

v/ Boligforeningen Kristiansdal
Valmuemarken 27
5260 Odense S
Tlf. 63 14 22 20

www.kristiansdal.dk

Det selvejende Boligselskab Folkebo

v/ forretningsfører John Lund
Albanigade 44
5000 Odense C
Tlf. 66 12 43 44

www.bsfolkebo.dk

Fyns almennyttige Boligselskab

Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C
Tlf. 63 12 56 00

www.fabbo.dk

Kollegieboligselskabet

Cortex Park 18A
5230 Odense M
tlf. 66 13 40 08

www.kollegieboligselskabet.dk

Odense Boligselskab

v/ forretningsfører Henrik Clausen
Albanigade 44
5000 Odense C
Tlf. 66 12 43 44

www.odenseboligselskab.dk

Postbudenes Alderdomshjems Selvejende Byggevirksomhed

v/ Boligforeningen Kristiansdal
Valmuemarken 27
5260 Odense S
Tlf. 63 14 22 20

www.kristiansdal.dk

Pårup Boligforening

v/ forretningsfører John Lund
Albanigade 44
5000 Odense C
Tlf. 66 12 43 44

www.paarupboligforening.dk

Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening

v/ Boligforeningen Kristiansdal
Valmuemarken 27
5260 Odense S
Tlf. 63 14 22 20

www.kristiansdal.dk

Socialt Boligbyggeri i Odense

v/ Civica
Carl Nielsens Kvarter 14
5000 Odense C
Tlf. 63 13 31 33

Socialt Boligbyggeri i Odense


By- og Kulturforvaltningen