Spring til indhold

Styringsdialog

Odense Kommune og den enkelte boligorganisation drøfter årligt bl.a. effektivitet og vedligehold af boligerne.

Odense Kommune og hver af de almene boligorganisationer holder hvert år et møde - en såkaldt Styringsdialog. 

 

Ved Styringsdialogen drøfter kommune og boligorganisationen bl.a. effektivitet og vedligehold af boligerne i afdelingerne.

Odense Kommune og de almene boligorganisationer arbejder sammen om:

  • Udvikling af de almene boligområder i kommune
  • Renoveringsprojekter i de almene boligafdelinger
  • Nyt almene boligbyggeri

De almene boligorganisationer skal sikre en forsvarlig drift af både de almene afdelinger og af organisationen.

 

Det skal Odense Kommune føre tilsyn med, og derfor drøfter Odense Kommune og boligorganisationerne emner som beboerdemokrati, drift og vedligehold af boligerne samt udlejning af de almene boliger.

Det er også ved Styringsdialogen, at kommunen og boligorganisationen diskuterer temaer for samarbejdet i det kommende år.

 

Du kan læse referaterne fra styringsdialogerne her:

 

Referater fra Styringsdialogmøder

 

På siden kan du søge efter de enkelte boligforeninger, og nederst på den enkelte side findes et link til referatet (redegørelse).

By- og Kulturforvaltningen