Spring til indhold

Beboerdemokrati

Som lejer har du indflydelse på din bolig.

Når du bor i en almen bolig, har du indflydelse på din bolig og på, hvad der skal ske i den afdeling, du bor i. Det sker via beboerdemokrati.

Der er en afdelingsbestyrelse i hver af de almene boligafdelinger. Beboere kan stille forslag om forskellige emner om f.eks. vedligehold og forbedringer af boligerne, som man ønsker bliver drøftet på et afdelingsmøde.

Du kan læse mere om afdelingsbestyrelsen og dens opgaver for boligafdelingen på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.

By- og Kulturforvaltningen