Spring til indhold

Typer af almene boliger

Der findes 3 typer af almene boliger.

Ungdomsbolig

Ungdomsboliger er typisk mindre lejligheder eller værelser på et kollegium. For at få en almen ungdomsbolig skal du være indskrevet på en godkendt uddannelse eller anvist af Odense Kommune.

 

Familieboliger

Familieboliger er boliger, som alle kan komme på venteliste til.

Der er forskellige typer familieboliger - f.eks. seniorboliger. Bofællesskaber er også familieboliger. Boligfællesskaberne har et særligt udvalg, der står for udlejning af boligerne i bofællesskabet.

 

Ældreboliger

Ældreboliger er boliger, der er indrettet til plejekrævende borgere. Man kan kun få en ældrebolig, når kommunen har anvist boligen til den ældre.

By- og Kulturforvaltningen