Spring til indhold

Naboklager

Her kan du indsende en klage over din nabo, hvis du bor til leje i en kommunal bolig.

Du skal være opmærksom på, at Ejendomsadministration i Odense Kommune er nødt til at kende din identitet, for at vi kan tage stilling til din klage. Du kan derfor ikke klage anonymt. 

Vi oplyser ikke din identitet over for den som du klager over, så længe sagen behandles i Ejendomsadministration. Hvis sagen viderebehandles i Beboerklagenævnet eller ved Boligretten, vil den, du klager over, få oplyst, hvem du er.

I forbindelse med løsningen vil du blive bedt om at logge på med NemId.

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at klage. Du åbner det ved at trykke på den grønne boks nederst på siden.

 

Dette skal du have klar:

  • Dit NEM-ID
  • Evt. bilag der kan dokumenter din klage
  • Evt. kontaktoplysninger på vidner og medanklagere

 

Få hjælp til at udfylde skemaet

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning er der flere muligheder:

  • Du kan møde i Borgerservice på Borgernes Hus og få hjælp.
  • Du kan også møde op i INDGANGEN, Dalumvej 95 B og få hjælp

Man anbefaler altid at du får lavet en NEM-id, hvis du ikke har. En NEM-id er ikke det samme som digital post

Du har også mulighed for at kontakte Ejendomsadministrationen. Se kontaktoplysninger i den hvide  boks.

Du skal dog være opmærksom på at e-mail ikke er sikker kommunikation. Hvis du vil give os fortrolige/følsomme oplysninger, så kontakt os direkte og sikkert via Digital Post (Dette kræver at du har en NEM-ID).

By- og Kulturforvaltningen