Spring til indhold

OK-Aktiv

OK-Aktiv tilbyder omsorgs- og aktivitetstilbud til beboerne på Odenses kommunale plejehjem og bosteder.

 

OK-Aktiv består af 28 medarbejdere samt praktikanter. Vi kommer på alle byens kommunale plejehjem minimum to gange om ugen og på bosteder for personer med medfødt hjerneskade og personer med sindslidelser én til flere gange om ugen.

Vi arrangerer aktiviteter i samarbejde og dialog med beboerne på plejehjemmene og bostederne. Det kan bl.a. være gymnastik, dansecafé, spil, sang/musik, gåture, udflugter m.m.  Der er også individuelle aktiviteter, som f.eks. en lille snak og oplæsning.

Derudover arbejder vi med tværgående aktiviteter for plejehjemsbeboerne ca. hver anden måned. Eksempler på fællesarrangementer er ’Måltid og opera’, Forårsfest, krolf-turnering m.m. 

Vi arbejder rehabiliterende, og aktiviteterne planlægges derfor i samarbejder med beboerne ud fra deres ønsker og behov. Aktiviteterne skal gerne medvirke til at sætte borgernes ressourcer i spil og bidrage til at skabe et meningsfuldt hverdagsliv på bosteder og plejehjem. 

Samarbejde med frivillige

I OK-Aktiv har vi et tæt samarbejde med de frivillige på plejehjemmene og er bindeled mellem plejecentrene og frivillige. Har du lyst til at være frivillig på et plejehjem, så kontakt os gerne.

Ældre- og Handicapforvaltningen