Spring til indhold

Fraflytning

Hvad du skal vide i forbindelse med fraflytning af plejebolig

Det skal du eller dine pårørende selv gøre:

 

Du eller dine pårørende skal selv opsige lejemålet ved boligudlejer.
Dette kan ske elektronisk på Odense Kommunes hjemmeside eller på et bilag, som fås ved ledelsen på plejecentret.
For lejligheder i private bygninger/ boligforeninger skal man forholde sig til lejekontrakten.
Hvis du flytter til anden bolig er der som udgangspunkt tre måneders opsigelse.
I tilfælde af dødsfald kan lejemålet opsiges med en måneds varsel. I kommunale boliger fra den 1. i måneden.
Sker fraflytning i forbindelse med dødsfald, stopper boligydelsen øjeblikkeligt. Det betyder, at boet skal betale fuld husleje, indtil lejligheden afleveres, men jo hurtigere lejligheden ryddes jo hurtigere kan vi leje den ud igen.

 

I skal selv være opmærksomme på at afmelde de abonnementer og øvrige tilmeldinger, som I selv har tegnet/ indgået i forbindelse med indflytning.

 

• Antenne
• Telefon
• Forsikringer
• Aviser

 

I skal selv tømme lejligheden.

 

I er meget velkomne til at kontakte personalet, som kan være behjælpelige med at låne jer vogne hertil.
Vi kan også hjælpe med oplysninger om lokale foreninger/ genbrugsforretninger, der kan aftage møbler og andet indbo, hvis I ønsker det.

 

Det sørger vi for at gøre:


Vi afmelder alt det, der er tilmeldt på plejecentrets tilmeldingsliste ved indflytning. Det gælder:

 

• Kost/mad
• Vask af beklædning
• Vask og leje af linned
• Aktivitetskasse
• Fodterapeut
• Frisør

 

Ved fraflytning udleveres alle personlige papirer, til dig eller den af dine pårørende, der er opført som primær kontaktperson.
Fysisk post lægges i lejligheden indtil denne er ryddet herefter returneres dette til postvæsnet.
Vi returnerer hjælpemidler og afmelder dosisdispenseret medicin på apoteket. Vi tilbyder at destruere eventuel overskydende medicin og bortskaffe hjælpemidler.
Ved fraflytning af lejligheden skal der ske fraflytningssyn, som det sker i alle almene boliger jvf. lejeloven.
I bestemmer selv, om I vil være med til dette. Hvis I ikke ønsker at deltage, tilbyder vi gerne, at plejecentrets tekniske servicemedarbejder foretager fraflytningssynet.
Forud for fraflytningssynet skal I udfylde en ”rydningserklæring” som udleveres af ledelsen på plejecentret.

 

Nøgler til lejligheden afleveres tilbage til plejecentret ved fraflytning.

Ældre- og Handicapforvaltningen