Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m. 

05 - 09 - 2023 - Birkum - Ansøgning om og tilladelse til privat skovrejsningsprojekt

 

24 - 08 - 2023 - Glisholmvej 2A - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til mast

 

23 - 08 - 2023 - Bækkelund Have - Ansøgning om og tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

 

15 - 08 - 2023 - Næsbyvej 20 - Envases Europe A/S; Tillæg til miljøgodkendelse 

 

11 - 07 - 2023 - Pakhus Kajen - Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og eventuel kompenserende reinjektion

 

30 - 06 - 2023 - Dispensation til etablering af fold og mobile læhuse til græssende dyr i Kohaveskoven

 

27 - 06 - 2023 - Stena Recycling - tillægsgodkendelse til opbevaring elektronik- og metalskrot

 

27 - 06 - 2023 - Fangelvej 145 – Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med supplerende vandindvindingstilladelse

 

20 - 06 - 2023 - Tilladelse til udledning af overfladevand fra vejareal til Højbjergafløbet samt afgørelse vedrørende håndtering af overfladevand fra krydsende veje

 

20 - 06 - 2023 - Tilladelse til udledning af overfladevand fra højhastighedsjernbane til Hedebækken, Borreby Møllebæk og Højbjergafløbet

 

15 - 06 - 2023 - Tillægsgodkendelse til omlastning/opbevaring af elektronikskrot hos Grønlandsgadens Metaller

 

06 - 06 - 2023 - Tilladelse til krydsning af Odense Å, Lindved Å og Åsum Bæk med 10kV kabel

 

01 - 06 - 2023 - Strandager 201 – Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse

 

17 - 05 - 2023 - Tilladelse til regulering i Lindved Å – etablering af en gydebanke 

 

12 - 05 - 2023 - Havnegade 76 - Miljøgodkendelse til ny tank til Emmelev A/S

 

03 - 05 - 2023 - Tilladelse til krydsning af Vibækrenden med højspændingskabel

 

28 - 04 - 2023 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af stitunnel, Bladstrupvej 

 

28 - 04 - 2023 - Energivej 32, Kieler ApS: Tidsbegrænset miljøgodkendelse

 

27 - 04 - 2023 - Vedtagelse af Vandløbsregulativ for Odense Å

 

20 - 04 - 2023 - Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af Bellinge Fælled etape 4

 

20 - 04 - 2023 - Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af Allerup

 

18 - 04 - 2023 - Bestemmelse om lukning af offentlighedens adgang ad stier i Tusindårsskoven ved afholdelse af Tinderbox arrangement

 

17 - 04 - 2023 - Tilladelse til krydsning af Stegstedafløbet med højspændingskabel

 

31 - 03 - 2023 - Reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan nr. 9-1065

 

30 - 03 - 2023 - VVM-afgørelsen for skovrejsning og ny natur ved Everenden

 

27 - 03 - 2023 - Tilladelse til ændring af bådebro ved Dalum Havn

 

23 - 03 - 2023 - Tilladelse til krydsning af Odense Å med lyslederkabel

 

22 - 03 - 2023 - Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra padelbaner, Tennis Club Odense

 

20 - 03 - 2023 - Miljøtilladelse til husdyrbruget på Bindekildevej 65

 

17 - 03 - 2023 - Tilladelse til restaureringsprojektet "Frilægning af Hjallese hegning" 

 

16 - 03 - 2023 - VVM-afgørelsen for skovrejsningen og vandløbsreguleringen ved Lindevedparken

 

10 - 03 - 2023 - Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan 4-1045

 

02 - 02 - 2023 - Bispeengen - Tilladelse til regulering af drænsystem i en del af området

 

25 - 01 - 2023 - Standløkkevej 100 - Miljøgodkendelse Gemidan A/S

 

21 - 12 - 2022 - Klimaklar Skibhus Etape 3 - Udledningstilladelse

 

20 - 12 - 2022 - Tietgenbyen Nord - Udledningstilladelse

 

19 - 12 - 2022 - P.L. Brandts Alle 5 - Miljøgodkendelse til Norrecco A/S

 

06-12-2022 - Miljøzone: Forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023

 

21-11-2022 - Næsby Vandværk – Etablering og afprøvning af 1-3 boringer

 

18-11-2022 - Ålemarksgyden 67 - §16a miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

10-11-2022 - Reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplaner Bellinge Fælled

 

08-11-2022 - M. P. Allerupsvej 47 - Miljøgodkendelse til Unicon A/S

 

07-11-2022 - Sdr. Boulevard 192D - Udledningstilladelse - Odense Boldklub

 

04-11-2022 - Energivej 51 - Udledningstilladelse - COBOT HUB

 

04-11-2022 - Gundersøvej 40 – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om etablering af ny boring

 

27-10-2022 - Teglværksvej 15 - Udledningstilladelse

 

10-10-2022 - Kærbygårdevej 25 - VVM-tilladelse samt miljøgodkendelser til motorsportsanlæg i Kærby Mose

 

22-09-2022 - Bispeengen - Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandløbsregulering

 

17-08-2022 - Lindved Å - Tilladelse til udlægning af Gydegrus - Odense Sportsfiskerklub

 

22-06-2022 - DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 - Afgørelse om at plan ikke skal miljøvurderes

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse  

 

Klima- og Miljøforvaltningen