Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Miljø-afgørelser/påbud omkring letbanen

 

21-01-2021 - Hollufgårds Allé 21 - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til 150m hegn

 

20-01-2021 - Markhaven Etape 1 - Udledningstilladelse

 

15-01-2021 - Skovhaven - Tilladelse til anlæggelse af nyt rørlagt vandløb

 

13-01-2021 - Seden-Åsum Skelgrøft – tilladelse til krydsning med spildevandsledning

 

07-01-2021 - Vintermosevej 9 - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til Padel-tennisbaner

 

04-01-2021 - Vejrup Å - Bemyndigelse til færdsel langs med og i Vejrup Å

 

19-12-2020 - Stenløsevej - Udlednings- og nedsivningstilladelse

 

15-12-2020 - Lokalplan 1-922 Siloøen - afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

 

14-12-2020 - Sanderumgårdvej 152 - Ansøgning om tilladelse til indvinding af drænvand fra reservoir

 

09-12-2020 - Allestedvej 81 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

09-12-2020 - Strandholtvej 49 - Miljøgodkendelse til Meneta Composite Materials ApS

 

07-12-2020 - Stenløsevej 386 - Fangel Bioenergi ApS - Revurderingen af vilkår 27 i miljøgodkendelsen

 

03-12-2020 - Afløb fra Birkum Kohave - Tilladelse til regulering

 

30-11-2020 - Birkum Kohave - vandløb - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

18-11-2020 - Dalum Papirfabrik - Midlertidig ændring af udløb i Odense Å

 

12-11-2020 - Ribjergvej 27 - Revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

04-11-2020 - Damhavevej 41 - Miljøtilladelse til husdyrbrug

 

26-10-2020 - 6v Højme By, Sanderum - Tilladelse til etablering af minivådområde

 

23-10-2020 - Zachariasvænget 40 - Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Dalum Varmecentral - Revurderingen af miljøgodkendelse

 

16-10-2020 - Sanderumvej 300 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

15-10-2020 - Ruegyden - Minivådområde - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

29-09-2020 - 1a Skovs-bo, Lumby - Skovrejsning - ikke omfattet af krav om miljøvurdering

 

28-09-2020 - Ørbækvej 418 - Fjernvarme Fyn Distribution AS, Sydøst Varmecentral - Revurderingen af miljøgodkendelse

 

28-09-2020 - Dalumvej 116 - Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Dalum Kraftvarme - Revurdering af miljøgodkendelse

 

28-09-2020 - Billedskærervej 9 - Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Billedskærevej Varmecentral - Revurdering af miljøgodkendelse

 

24-09-2020 - Dalumvej 116 - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

 

24-09-2020 - Lisevej 29 - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

 

22-09-2020 - Cortex Park Øst - Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning

 

18-09-2020 - Bellinge Vandforsyning - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved vandindvindingstilladelse

 

07-09-2020 - 5i og 34b Højme By, Sanderum - Tilladelse til etablering af minivådområde

 

04-09-2020 - Vollsmose Renden - Udledningstilladelse

 

04-09-2020 - Nielstrupvej - Minivådområde - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

24-08-2020 - Nr. Lyndelse Vej 1 - Miljøtilladelse til etablering af et hestehold

 

21-08-2020 - P.L. Brandts Alle 5, 5220 Odense SØ – Revision af miljøgodkendelse Norrecco A/S

 

04-08-2020 - Lokalplanområdet 8-888 Rømersvej 5 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-08-2020 - Lokalplanområdet 8-886 Christians Park - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-08-2020 - Lokalplanområdet 6-809 Faaborgvej 248 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-08-2020 - Lokalplanområdet 3-906 Bjerggårdshaven 25 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-08-2020 - Lokalplanområdet 2-887 Østerbro/Grønlandsgade - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

04-08-2020 - Lokalplanområdet 0-896 Kronprinsensgade - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

09.07.2020 - Ved Ryds Å - Vandløbs- og naturprojektet med dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven

 

06.07.2020 - Havnegade 90 - Tillægsgodkendelse Marius Pedersen A/S

 

22.06.2020 - Lunden 8 - Udledningstilladelse

 

22.06.2020 - Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV – Revision af miljøgodkendelse Micro Matic A/S

 

18.06.2020 - Gundersøvej 40 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

17.06.2020 - Havnegade 120 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af elkedel

 

10.06.2020 - Lindved Å - Tilladelse til etablering af kreaturbro

 

04.06.2020 - Brolandvej - Skaterbane, dispensation fra Naturbeskyttelse

 

02.06.2020 - Vandløbsindsats Ryds Å - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

29.05.2020 - Seden Åsum Skelgrøft - Tilladelse til etablering af stibro

 

29.05.2020 - Vollsmoserenden - Tilladelse til etablering af to nye rørbroer

 

20.05.2020 - Søhus Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ny vandindvindingsboring

 

07.05.2020 - P.L. Brandts Allé 5 - Revurdering af miljøgodkendelse

 

04.05.2020 - Gundersøvej 40 - Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

01.05.2020 - Seden Strand Øst - Tilladelse til etablering af dige

 

01.05.2020 - Havnegade 90 - Revurdering af miljøgodkendelse hos Marius Pedersen A/S

 

21.04.2020 - Gartneriet Møllerhøj - Afgørelse om ikke-VVM-pligt

 

03.04.2020 - Vejrup Å – Tilladelse til vandløbsrestaurering

 

03.04.2020 - Seden Strandby Øst - Afgørelse om ikke VVM-pligt - nyt dige og genslyngning af vandløb

 

02.04.2020 - Odense Å ved Dalum Papirfabrik - Tilladelse til vandløbsrestaurering

 

25.03.2020 - Mindelundsvej 112 - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ny vandindvindingstilladelse

 

25.03.2020 - Borrebyvej 30 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget

 

24.03.2020 - Vejrup Å - Afgørelse om ikke-VVM-pligt

 

11.03.2020 - Kirkegyden 44 – miljøgodkendelse til produktion af gummipakninger

 

27.02.2020 - Hvidkærvej 50 - miljøgodkendelse til håndtering af brugte bilbatterier

 

27.02.2020 - Østagervej 87 – §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget

 

19.02.2020 - Borrebyvej 30 – udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

19.02.2020 - Limrenden - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

06.02.2020 - Næsbyvej 28 - Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

 

05.02.2020 - 5l og 6n Brændekilde By, Brændekilde - Fjernelse af drænsystem

 

30.01.2020 - Stegstedafløbet - Afgørelse om nedklassificering af vandløbet

 

30.01.2020 - Hedebækken - Afgørelse om nedklassificering af vandløbet

 

30.01.2020 - Killeruprenden - Tilladelse til ny stibro over Killeruprenden

 

29.01.2020 - Enggade 13, 5000 Odense C - Revurdering af miljøgodkendelse

 

29.01.2020 - Tværgade 2, 5000 Odense C - Revurdering af miljøgodkendelse

 

24.01.2020 - Østagervej 87 – Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

22.01.2020 - Skaterpark - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

22.01.2020 - Mindelundsvej 12 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

 

17.01.2020 - P.L. Brandts Allé 5 - Miljøgodkendelse, mellemlagre jord

 

07.01.2020 - 5l og 6n Brændekilde By, Brændekilde - Ikke VVM-pligt - nedlagt dræn - engområde

 

06.01.2020 - Havnegade 90 - Miljøgodkendelse af Marius Pedersen A/S

 

20.12.2019 - Lumby-Tårupafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

20.12.2019 - 2cp Næsbyhoved Mølle, Odense Jorder – Afgørelse om skovrejsning

 

19.12.2019 - Nordisk Tekstil - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand

 

13.12.2019 - Hedebækken - Afgørelse efter vandløbslov til nedklassificering af øvre del af vandløb 

 

13.12.2019 - Marbækrenden - Afgørelse efter vandløbslov til nedklassificering af øvre del af vandløb

 

13.12.2019 - Tyrsbjergafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

13.12.2019 - Langesøstien - Forlængelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

06.12.2019 - Odense Universitetshospital - Ikke VVM-pligt for midlertidig helikopterlandingsplads

 

05.12.2019 - Højbyvej 105 - Miljøtilladelse af husdyrbrug

 

03.12.2019 - St. Bispebjerg Afløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Seden Bæk - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Spedsbjergafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Vibelundafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Ravnebjergafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Borreby Møllebæk - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Afløb fra Fangel Vestermark - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

29.11.2019 - Svendsagerrenden - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

27.11.2019 - Afgørelse om ikke VVM - Varmepumper på affaldsforbrændingsanlægget

 

27.11.2019 - Overskudsvarme fra Meneta - ikke VVM

 

26.11.2019 - Borrebyvej 30 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

26.11.2019 - Sanderumvej 300 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

20.11.2019 - Allesøvej 87 – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse

 

19.11.2019 - Havnegade 76, 5000 Odense C. Miljøgodkendelse til Emmelev A/S

 

06.11.2019 - Gundersøvej 40 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

04.11.2019 - Gammel Højmevej 232 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget

 

31.10.2019 - Gartnerbyen - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand

 

30.10.2019 - Afgørelse om ikke VVM for varmeforsyning af Dalum Papir

 

28.10.2019 - Beldringeafløbet - Afgørelse om opretholdelse som offentligt vandløb

 

11.10.2019 - Lettebæk - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

11.10.2019 - Afløb fra Højme - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

11.10.2019 - Trellebjergafløbet - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

11.10.2019 - Vosemoseafløbet - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

09.10.2019 - Holkebjergvej 48 - Revurdering af miljøgodkendelse

 

27.09.2019 - Allerup Bygade 14 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

25.09.2019 - Øksemoserenden - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

25.09.2019 - Hottemoserenden - Afgørelse om nedklassificeing af vandløb

 

24.09.2019 - Søhus Vandværk - Tilladelse til etablering af supplerende boring

 

18.09.2019 - Udlodgyden 54B – Delvis ophævelse af Davinde Bioenergi ApS miljøgodkendelse

 

16.09.2019 - 11ai Brændekilde By, Brændekilde - Afgørelse om skovrejsning

 

10.09.2019 - Odense vestlige bydel - Tilladelse til etablering af 15 boringer til overvågning af grundvand

 

09.09.2019 - Vandløbsrestaurering Odense Å ved Dalum Papirfabrik udløser ikke VVM-pligt

 

09.09.2019 - VVM-tilladelse for et infrastrukturprojekt i Vollsmose

 

03.09.2019 - Østagervej 87 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

26.08.2019 - 6b, 6t og 7b Højby By, Højby - Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning

 

16.08.2019 - Allerup Bygade 14 - udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

14.08.2019 - Udledningstilladelse til fremtidens Vollsmose

 

14.08.2019 - Udledningstilladelse til Bellinge Fælled Bassin F

 

17.07.2019 - Havnegade 76 - Miljøgodkendelse til Emmelev A/S

 

12.07.2019 - M.P. Allerups Vej 57 - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af varmecentral

 

12.07.2019 - Nyt OUH - Grundvandssænkning - rammetilladelse

 

10.07.2019 - Svendborgbanens underføring under Hovedbanen - Tilladelse til grundvandssænkning

 

10.07.2019 - Vimmelsbækken - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Midterrenden med Tilløb 1 og 2 - Afg. efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Afløb ved Kærbygård - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Kappendruprenden - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Vandløb ved Thorup - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Tilløb fra Viemosen - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Tilløb til Vandløb ved Thorup - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Afløb fra Birkum Kohave - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Stige Langender med tilløb - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

03.07.2019 - Havnegade 155. Miljøgodkendelse af Bildemontering Danmark A/S

 

28.06.2019 - Fangel Bioenergi ApS - VVM redegørelse og tilladelse samt miljøgodkendelse

 

27.06.2019 - Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal, Odense Kommune

 

26.06.2019 - Dalum Papirfabrik - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

26.06.2019 - Fjernvarmeforsyning af Gartnerbyen etape 2+3 - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

24.06.2019 - Gammel Højmevej 232 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

12.06.2019 - 1a Sanderumgård Hgd, Davinde - Afgørelse om ikke VVM-pligt i sag om skovrejsning

 

12.06.2019 - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Bellinge Fælled Etape 3-4

 

07.06.2019 - Udnyttelse af overskudsvarme ved Ejby Mølle - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

29.05.2019 - Dalumvej 116, 5250 Odense SV – Tillægsgodkendelse til Dalum Kraftvarme A/S

 

27.05.2019 -  Allerup Bygade 29-31, 5220 Odense SØ – Miljøgodkendelse af bioraffineringsanlæg

 

24.05.2019 - Sanderumvej 300 - §16b Miljøtilladelse til husdyrbrug

 

22.05.2019 - Demantsvej 12 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

17.05.2019 - Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af Udviklingsplan for Nørrebro

 

13.05.2019 - Næsby Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt - fornyet vandindvindingstilladelse

 

08.05.2019 - Aulkærvænget - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

06.05.2019 - 5x Stegsted By, Paarup - Afgørelse om skovrejsning

 

03.05.2019 - Strandholdtvej 49 - afgørelse om ikke VVM

 

03.05.2019 - Assensvej 185 - §16b Miljøtilladelse til husdyrbrug

 

23.04.2019 - Cirkusplads på hjul i Bolbro – afgørelse om ikke-VVM-pligt

 

10.04.2019 - Dyrupgårds Allé 125 - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

10.04.2019 - Afløb ved Rågelund - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

10.04.2019 - Tilløb fra Gammellung - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

29.03.2019 - Hjallese Hegning - Afgørelse efter vandløbsloven om nedklassificering af vandløbet

 

28.03.2019 - Fangelvej 36, 38 og 40 - Fornyet vandindvindingstilladelse

 

13.03.2019 - Næsbyvej 20 - Miljøgodkendelse til etablering af ny trykmaskine

 

11.03.2019 - Allerup-Højby Skel - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

11.03.2019 - Højbyafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

11.03.2019 - Hvilehøjafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

07.03.2019 - Kærbygårdevej 15, Miljøgodkendelse og ikke VVM-pligt, Motorsport Center Fyn

 

05.03.2019 - Nyt Sund - nord og syd for Killerup Rende - tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

 

06.02.2019 - Solcelleanlæg ved nyt OUH - ikke VVM-pligt

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen