Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Miljø-afgørelser/påbud omkring letbanen

 

13-10-2021 - Allestedvej 115 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til shelters

 

08-10-2021 - Danmarkslunden Neder-Holluf – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

30-09-2021 - Odense Å, Lindved Å og Glisholm Sø - Tilladelse til indvinding af overfladevand

 

22-09-2021 - Villestofte Skovgyde 180 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til udhus, drivhus og pergola

 

20-09-2021 - Tietgen Byen Nord - Midlertidig udledningstilladelse

 

14-09-2021 - Enggade 13 - Revurdering af miljøgodkendelse til Centrum Varmecentral

 

13-09-2021 - Langeskov Vandværk - Ansøgning om 1-2 nye boringer

 

10-09-2021 - Elmelundsvej 14 - Tillæg til miljøgodkendelse hos Bolbro Autogenbrug

 

06-09-2021 - Everenden - Afgørelse om medbenyttelse af vandløb

 

03-09-2021 - Dalumvej 116 - Midlertidig udledningstilladelse - Dalum Papir

 

01-09-2021 - Tietgenbyen Nord - Erhvervsbyggemodning - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

31-08-2021 - Birkum Kohave - Rørlægning af afløb - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

31-08-2021 - Eksercermarken - Etablering af søer - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

27-08-2021 - Ejby Møllevej 22 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

26-08-2021 - Everenden i Stige - Afgørelse om ikke-VVM pligt

 

12-08-2021 - Næsbyvej 20 – Envases - Tillæg til miljøgodkendelse

 

09-08-2021 - Havnegade 120 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af 50 MW elkedel

 

15-07-2021 - Tilladelse til krydsning af Lindved Å, Åsum Bæk og Vejrup Å

 

15-07-2021 - Sanderumvej 238 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

02-07-2021 - Højbjergafløbet - Godkendelse af reguleringsprojekt

 

28-06-2021 - Kildegårdsvej 45 - Vollsmose Varmecentral - Revurderingen af miljøgodkendelse

 

15-06-2021 - Glisholmvej 2A - Udledningstilladelse til Nyt OUH og Psykiatrisk afdeling Odense

 

09-06-2021 - Kildegårdsvej 45 - Miljøgodkendelse til Varmecentral Vollsmose

 

27-05-2021 - Energivej 32 – RGS Nordic A/S: Revurdering af miljøgodkendelse

 

21-05-2021 - Stat-Ene-Vej 94 - Miljøgodkendelse til BG Beton A/S Odense

 

21-05-2021 - Havnegade 90 - Miljøgodkendelse til Marius Pedersen A/S

 

11-05-2021 - Dalum Vest - Midlertidig udledningstilladelse 

 

06-05-2021 - Kildegårdsvej 45 - Varmecentral Vollsmose: Ansøgning om miljøgodkendelse

 

05-05-2021 - Dalum Vest - Udledningstilladelse

 

28-04-2021 - Lindved Å på Lindvedværkets grund - Midlertidig tilladelse til udledning af renset råvand

 

28-04-2021 - Nyt OUH: Ansøgning om miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg

 

16-04-2021 - Pulsparken Bolbro - Udledningstilladelse

 

29-03-2021 - M. P. Allerupsvej 48 - Cassin Networks ApS: Ansøgning om miljøgodkendelse

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse

 

11-03-2021 - Stenløsevej 386 - Fangel Bioenergi ApS - Revurderingen af vilkår i miljøgodkendelsen

 

10-03-2021 - Toyotagrunden og del af Gartnerbyen - Udledningstilladelse

 

08-03-2021 - Skovhaven - Midlertidig udledningstilladelse

 

01-03-2020 - Etablering af regnvandsbassiner – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

10-02-2021 - Gartnervænget Øst 33, Åsum - § 19 tilladelse til procesvandtanke

 

29-01-2021 - Energivej 30 - Miljøgodkendelse af NCC Industry A/S Asfalt Odense

 

20-01-2021 - Markhaven Etape 1 - Udledningstilladelse 

 

04-01-2021 - Vejrup Å - Bemyndigelse til færdsel langs med og i Vejrup Å

 

19-12-2020 - Stenløsevej - Udlednings- og nedsivningstilladelse

 

09-12-2020 - Strandholtvej 49 - Miljøgodkendelse til Meneta Composite Materials ApS

 

07-12-2020 - Stenløsevej 386 - Fangel Bioenergi ApS - Revurderingen af vilkår 27 i miljøgodkendelsen 

 

By- og Kulturforvaltningen