Afgørelser og VVM på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Alle miljø-afgørelser omkring letbanen

 

10.04.2019 - Dyrupgårds Allé 125 - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

10.04.2019 - Afløb ved Rågelund - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

10.04.2019 - Tilløb fra Gammellung - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

29.03.2019 - Hjallese Hegning - Afgørelse efter vandløbsloven om nedklassificering af vandløbet

 

28.03.2019 - Fangelvej 36, 38 og 40 - Fornyet vandindvindingstilladelse

 

13.03.2019 - Næsbyvej 20 - Miljøgodkendelse til etablering af ny trykmaskine

 

11.03.2019 - Allerup-Højby Skel - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

11.03.2019 - Højbyafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

11.03.2019 - Hvilehøjafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

07.03.2019 - Kærbygårdevej 15, Miljøgodkendelse og ikke VVM-pligt, Motorsport Center Fyn

 

05.03.2019 - Nyt Sund - nord og syd for Killerup Rende - tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

 

14.02.2019 - Odense Zoologiske Have – Afgørelse om ikke VVM-pligt – Vandindvindingstilladelse


06.02.2019 - Solcelleanlæg ved nyt OUH - ikke VVM-pligt

 

06.02.2019 - Elmegårdsvej - varmeforsyning - ikke VVM-pligt

 

06.02.2019 - Bellinge Fælled - varmeforsyning - ikke VVM-pligt

 

24.01.2019 - Ravnebjerggyden 49z - §16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

22.01.2019 - Hollufgårds Alle 20, Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til kunstvæg

 

17.01.2019 - Næsbyvej 20, Odense C - Ansøgning om miljøgodkendelse til Glud & Marstrand

 

11.01.2019 - Industrivej 10, Odense S - Tillægsgodkendelse til BUDWEG CALIPER A/S

 

 

20.12.2018 - Beldringevej 5 – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse

 

19.12.2018 - Lindvedværket - Fornyet vandindvindingstilladese

 

18.12.2018 - Strandager 108 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vandindvindingstilladelse

 

18.12.2018 - 19n Brændekilde By, Brændekilde m.fl. - Jordfordeling ved grundvandsbeskyttelse

 

12.12.2018 - Ejbyvænget - varmeforsyning - ikke VVM-pligt

 

11.12.2018 - Fangelvej 30 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vandindvindingstilladelse

 

06.12.2018 - Allerup Bygade 29 - Afgørelse om udvidelse af hestehold

 

05.12.2018 - Dalumvej 116 - forudgående offentlighed

 

03.12.2018 - Gammel Højmevej 235 - Afgørelse om etablering af gyllebeholder

 

03.12.2018 - Bellinge Fælled - Afgørelse om ikke VVM-pligt - boligområde

 

27.11.2018 - Tingkærvej 133b - Afgørelse om ikke VVM-pligt - fritliggende gyllebeholder 

 

16.11.2018 - Vandforsyningsplan - Odense Kommune

 

14.11.2018 - Nye veje i Vollsmose - VVM-tilladelse til projektet

 

07.11.2018 - NytSUND syd for SDU - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand

 

07.11.2018 - Kertemindevej 250 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vandindvindingstilladelse

 

07.11.2018 - Fangel Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt - ny vandindvindingsboring

 

06.11.2018 - Regulativ for vandværker i Odense Kommune

 

02.11.2018 - Ravnebjerggyden 49z – Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

31.10.2018 - Brændelildevej - Afgørelse om ikke VVM-pligt for nyt gartneri - Brændekildevej

 

30.10.2018 - Ålemarksgyden 67 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

29.10.2018 - Slettensvej 207-215 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vandindvindingstilladelse

 

26.10.2018 - Assensvej 185 - ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

25.10.2018 - Østre Kanalvej 1 - dispensation til opstilling af skulptur

 

15.10.2018 - Sdr. Boulevard 172, Odense Boldklub, dispensation til støj ved anlæg af kunststofbaner

 

12.10.2018 - Næsbyvej 20, 5000 Odense C, Glud og Marstrand A/S - forudgående offentlighed

 

10.10.2018 - City Campus - afgørelse om ikke VVM-pligt for varmeforsyning

 

03.10.2018 - Højby Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt - vandindvindingstilladelse

 

21.09.2018 - 11b Brændekilde By, Brændekilde - Afgørelse om skovrejsning

 

21.09.2018 - 2e Rågelund By, Åsum - Afgørelse om skovrejsning

 

21.09.2018 - Allerup Bygade 14 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

18.09.2018 - Ejby Møllevej 22, 5000 Odense C - Miljøgodkendelse

 

06.09.2018 - Vådområde ved Højbjergafløbet

 

05.09.2018 - Lunden 8 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning

 

28.08.2018 - Vådområde ved Sanderumgård - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

 

27.08.2018 - Killeruprenden - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

 

27.08.2018 - Tyrsbjergvej 98B - Dispensation til å-beskyttelseslinjen

 

22.08.2018 - Østagervej 87 - Afgørelse om biologisk luftrensning

 

21.08.2018 - Dyregrav Væde Vej 52 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - vandindvindingstilladelse 

 

16.08.2018 - Odense Boldklub - Afgørelse om ikke VVM-pligt i sag om 2 nye kunstgræsbaner

 

15.08.2018 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vådområdeprojekt og regulering af Højbjergafløbet

 

09.08.2018 - Bellinge gartnerkoloni - afgørelse om ikke VVM-pligt - vandindvindingstilladelse

 

19.07.2018 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vådområdeprojekt og regulering af Vejrup Å

 

29.06.2018 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for gasledninger og kompressorstation

 

28.06.2018 - Energivej 32-36, 5260 Odense S - Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

 

21.06.2018 - Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ - Tidsbegrænset miljøgodkendelse

 

19.06.2018 - Søhus Stige Boldklub, ny kunstgræsbane - ikke VVM-pligt

 

14.06.2018 - Krydsombygninger på Assensvej - ikke-VVM-pligt

 

14.06.2018 - Hastighedsforøgelse på Odins bro samt støjafskærmning - ikke-VVM-pligt

 

31.05.2018 - Teglværksvej 19 5220 Odense SØ - forudgående offentlighed

 

31.05.2018 - Nygade 5 - dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til enfamiliehuse og carporte

 

15.05.2018 - Fangel Vandværk - Ansøgning om ny boring og vandindvinding

 

09.05.2018 - Damhavevej 41 – miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

09.05.2018 - Dispensation til at overskride støjgrænser i VVW-tilladelsen til Odense Letbane

 

17.04.2018 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - Mindelundsvej 76

 

16.04.2018 - Dispensation til at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojekt

 

23.03.2018 - 18a Brændekilde By, Brændekilde - skovrejsning - ikke-VVM-pligt

 

23.03.2018 - Damhavevej 41 - udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

22.03.2018 - Karre 4, Rugårdsvej - ikke VVM pligt

 

21.03.2018 - Midlertidig grundvandssænkning på nyt erhvervsareal i Højme

 

06.03.2018 - Dalumvej 116 5250 Odense SV - Ikke godkendelsespligt til test af biobrændsel

 

28.02.2018 - Juelsmindevej-varmeforsyning-ikke-VVM-pligt

 

28.02.2018 - Udlodgyden-20-varmeforsyning-ikke-VVM-pligt

 

28.02.2018 - Rikkesminde-varmeforsyning-ikke-VVM-pligt

 

27.02.1018 - Dispensation til støjgrænser - Nyborgvej mellem Ørbækvej og Rødegårdsvej

 

27.02.2018 - Teglværksvej 19 5220 Odense SØ tillæg til miljøgodkendelse

 

16.02.2018 - Brændekilde - jordfordeling - ikke VVM-pligt

 

07.02.2018 - Nyt Sund, Odense M, Ikke VVM-pligt

 

07.02.2018 - Munkebjergvænget, Odense M, Ikke VVM-pligt

 

31.01.2018 - Odense Nord Miljøcenter. Strandløkkevej 100, ikke VVM-pligt

 

30.01.2018 - Hollufgårds Allé, Cykelsti og vendeplads - ikke VVM-pligt

 

29.01.2018 - Teglværksvej 19 5220 Odense SØ - forudgående offentlighed for Genknus og Kabell A/S

 

24-01-2018 - Rugårdsvej og Jarlsberggade, 500 Odense C - ikke VVM-pligt

 

24-01-2018 - Stationsvej i Hjallese - ikke VVM-pligt

 

24-01-2018 - Toldbodgade, 5000 Odense C - ikke VVM-pligt

 

23-01-2018 - Borrebyvej 30, 5260 Odense S - afgørelse om ændring af dyrehold

 

03-01-2018 - 2b Brændekilde By - Skovrejsning - ikke VVM-pligt

 

03-01-2018 - 5a Lymby By - Skovrejsning - ikke VVM-pligt

 

03-01-2018 - 9m, 11u, 9n og 7h Brændekilde By - Skovrejsning - ikke VVM-pligt

 

03-01-2018 - 5d Fangel By, Fangel - Skovrejsning - ikke VVM-pligt

 

Opdateret 10-04-2019

By- og Kulturforvaltningen