Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Miljø-afgørelser/påbud omkring letbanen

 

07-01-2022 - Dalum Papirfabrik - Tilladelse til tilpasning af støttemur, spuns

 

22-12-2021 - Paarup - Afgørelse om skovrejsning

 

08-12-2021 - Tyrsbjergvej 47 - Tilladelse til etablering af en hundekennel

 

25-11-2021 - Næsbyvej 20 - Envases Europe A/S - Tillæg til miljøgodkendelse

 

17-11-2021 - Energivej - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af COBOT HUB

 

10-11-2021 - Etablering af solceller ved Svendborgmotorvejen - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

28-10-2021 - Krogagervej 2 - Miljøgodkendelse til Trinity Synergies A/S

 

28-10-2021 - M. P. Allerupsvej 48 - VVM-tilladelse samt miljøgodkendelse til Cassin Networks ApS

 

28-10-2021 - Transmissionsledning fra Højby til Årslev - afgørelse om ikke-VVM

 

25-10-2021 - Ribjergvej 27 - Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug

 

08-10-2021 - Danmarkslunden Neder-Holluf – afgørelse om ikke VVM-pligt

 

30-09-2021 - Odense Å, Lindved Å og Glisholm Sø - Tilladelse til indvinding af overfladevand

 

22-09-2021 - Villestofte Skovgyde 180 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til udhus, drivhus og pergola

 

20-09-2021 - Tietgen Byen Nord - Midlertidig udledningstilladelse

 

14-09-2021 - Enggade 13 - Revurdering af miljøgodkendelse til Centrum Varmecentral

 

13-09-2021 - Langeskov Vandværk - Ansøgning om 1-2 nye boringer

 

10-09-2021 - Elmelundsvej 14 - Tillæg til miljøgodkendelse hos Bolbro Autogenbrug

 

06-09-2021 - Everenden - Afgørelse om medbenyttelse af vandløb

 

03-09-2021 - Dalumvej 116 - Midlertidig udledningstilladelse - Dalum Papir

 

01-09-2021 - Tietgenbyen Nord - Erhvervsbyggemodning - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

31-08-2021 - Birkum Kohave - Rørlægning af afløb - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

31-08-2021 - Eksercermarken - Etablering af søer - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

15-07-2021 - Tilladelse til krydsning af Lindved Å, Åsum Bæk og Vejrup Å

 

15-07-2021 - Sanderumvej 238 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

02-07-2021 - Højbjergafløbet - Godkendelse af reguleringsprojekt

 

15-06-2021 - Glisholmvej 2A - Udledningstilladelse til Nyt OUH og Psykiatrisk afdeling Odense

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse

 

04-01-2021 - Vejrup Å - Bemyndigelse til færdsel langs med og i Vejrup Å

 

 

By- og Kulturforvaltningen