Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m. 

 

23-03-2023 Tilladelse til krydsning af Odense Å med lyslederkabel

 

22-03-2023 Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra padelbaner, Tennis Club Odense

 

20-03-2023 - Miljøtilladelse til husdyrbruget på Bindekildevej 65

 

17-03-2023 - Tilladelse til restaureringsprojektet "Frilægning af Hjallese hegning" 

 

16-03-2023 - Hollufgårds Allé 21 - dispensation efter naturbeskyttelsesloven til padeltennisbaner 

 

16-03-2023 - Risingsvej 65 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaurant 

 

16-03-2023 - VVM-afgørelsen for skovrejsningen og vandløbsreguleringen ved Lindevedparken

 

10-03-2023 - Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan 4-1045

 

07-03-2023 - Tornbjergvej 99 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til padeltennisbane

 

02-02-2023 - Hole Skovvej 70 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til terrænregulering

 

02-02-2023 - Bispeengen - Tilladelse til regulering af drænsystem i en del af området

 

25-01-2023 - Standløkkevej 100 - Miljøgodkendelse Gemidan A/S

 

21-12-2022 - Klimaklar Skibhus Etape 3 - Udledningstilladelse

 

20-12-2022 - Tietgenbyen Nord - Udledningstilladelse

 

19-12-2022 - P.L. Brandts Alle 5 - Miljøgodkendelse til Norrecco A/S

 

06-12-2022 - Miljøzone: Forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023

 

21-11-2022 - Næsby Vandværk – Etablering og afprøvning af 1-3 boringer

 

18-11-2022 - Ålemarksgyden 67 - §16a miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

10-11-2022 - Reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplaner Bellinge Fælled

 

08-11-2022 - M. P. Allerupsvej 47 - Miljøgodkendelse til Unicon A/S

 

07-11-2022 - Sdr. Boulevard 192D - Udledningstilladelse - Odense Boldklub

 

04-11-2022 - Energivej 51 - Udledningstilladelse - COBOT HUB

 

04-11-2022 - Gundersøvej 40 – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om etablering af ny boring

 

27-10-2022 - Teglværksvej 15 - Udledningstilladelse

 

10-10-2022 - Kærbygårdevej 25 - VVM-tilladelse samt miljøgodkendelser til motorsportsanlæg i Kærby Mose

 

22-09-2022 - Bispeengen - Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandløbsregulering

 

17-08-2022 - Lindved Å - Tilladelse til udlægning af Gydegrus - Odense Sportsfiskerklub

 

22-06-2022 - DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 - Afgørelse om at plan ikke skal miljøvurderes

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse  

 

Klima- og Miljøforvaltningen