Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m. 

16-07-24 - Dispensation fra naturbeskyttelseslov til drivhus på Søvangen 25

 

16-07-24 - Dispensation efter naturbeskyttelseslov til tilbygning på Kanalvej 86

 

10-07-24 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt og dispensation til Fyens Væddeløbsbane A/S

 

05-07-24 - Tilladelse til etablering af vådområdeprojekt Lindved Å

18-06-24 - Tillægsgodkendelse af MS4-tryklinje på Envases A/S

 

18-06-24 - Tillægsgodkendelse af dåselinje på Envases A/S

 

14-06-24 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for gennemførsel af Lindved Å vådområdeprojekt

 

04-06-24 - Afgørelse om ikke-VVM-pligt i Hesbjerg Skov

 

03-06-24 - Afgørelse om nedlæggelse af sti ved Tietgenbyen Nord

 

24-05-24 - Reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan nr. 4-1083

 

10-05-24 - VVM-tilladelse for Novo Nordisk A/S´s aktiviteter på arealer i Tietgenbyen Nord

 

02-02-24 - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Nyt OUH

 

02-05-24 - Tarupgårdsvej 1 - Dispensation fra skovbyggelinje til container

 

01-05-24 - Forudgående offentlighed: Ansøgning om miljøgodkendelse til opgradering på Fangel Bioenergi ApS

 

23-04-24 - Tilladelse til krydsning af Killeruprende med trykledninger

 

23-04-24 - Afgørelse om skovrejsning på ved Skt. Klemens

 

23-04-24 - Tillægsgodkendelse til brug af ny låglinje DL23 på Envases Europe A/S i Odense

 

17-04-24 - Christiansgade 108 - Dispensation fra å- og skovbyggelinie til enfamiliehus

 

10-04-24 - Udledningstilladelse til VandCenter Syd

 

06-04-24 - Afgørelse om skovrejsning, Dannesbogårde, Bellinge

 

27-03-24 - LIFA A/S - Tilladelse til at krydse vandløbene Vejrup Å, Daltofterenden og Krags Å med elkabel

 

18-03-24 - Økomet Recycling - Miljøgodkendelse Cikorievej 46

 

12-03-24 - Industrivej 2: Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af oplag hos Kosan Gas A/S

 

01-03-24 - Forudgående offentlighed: Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelser på Envases Europe A/S

 

21-02-24 - Brændekilde Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse

 

07-02-24 - Tilladelse til at krydse Åsum Bæk med elkabel

 

17-01-24 - Tilladelse til at krydse vandløbet Lindved Å med elkabel

 

16-01-24 - Allerup Bygade 14 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af teltoverdækning på fire gyllebeholdere

 

15-01-24 - Brændekildevej 50 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af oliekedel

 

20-12-23 - Teknikvej 26 - Meddelelse af miljøgodkendelse til Transportabel 7 Varmecentral

 

10-12-23 - Næsbyvej 20, Envases Europe A/S: Tidsbegrænset miljøgodkendelse

 

02-11-23 - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand ved Pakhuskajen til Odense Kanal

 

31-10-2023 - Solceller ved Bindekildevej 19 - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

19 -10-2023 - Afgørelse om tilladelse til krydsning af Fraugde Bæk med elkabel

 

28-09-2023 - Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Stavis Å med vandledning

 

05-09-2023 - Birkum - Ansøgning om og tilladelse til privat skovrejsningsprojekt

 

23-08-2023 - Bækkelund Have - Ansøgning om og tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

 

15-08-2023 - Næsbyvej 20 - Envases Europe A/S; Tillæg til miljøgodkendelse 

 

11-07-2023 - Pakhus Kajen - Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og eventuel kompenserende reinjektion

 

30-06-2023 - Dispensation til etablering af fold og mobile læhuse til græssende dyr i Kohaveskoven

 

27-06-2023 - Stena Recycling - tillægsgodkendelse til opbevaring elektronik- og metalskrot

 

27-06-2023 - Fangelvej 145 – Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med supplerende vandindvindingstilladelse

 

20-06-2023 - Tilladelse til udledning af overfladevand fra vejareal til Højbjergafløbet samt afgørelse vedrørende håndtering af overfladevand fra krydsende veje

 

20-06-2023 - Tilladelse til udledning af overfladevand fra højhastighedsjernbane til Hedebækken, Borreby Møllebæk og Højbjergafløbet

 

15-06-2023 - Tillægsgodkendelse til omlastning/opbevaring af elektronikskrot hos Grønlandsgadens Metaller

 

06-06-2023 - Tilladelse til krydsning af Odense Å, Lindved Å og Åsum Bæk med 10kV kabel

 

01-06-2023 - Strandager 201 – Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse

 

17-05-2023 - Tilladelse til regulering i Lindved Å – etablering af en gydebanke 

 

12-05-2023 - Havnegade 76 - Miljøgodkendelse til ny tank til Emmelev A/S

 

03-05-2023 - Tilladelse til krydsning af Vibækrenden med højspændingskabel

 

28-04-2023 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af stitunnel, Bladstrupvej 

 

28-04-2023 - Energivej 32, Kieler ApS: Tidsbegrænset miljøgodkendelse

 

27-04-2023 - Vedtagelse af Vandløbsregulativ for Odense Å

 

20-04-2023 - Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af Bellinge Fælled etape 4

 

20-04-2023 - Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af Allerup

 

18-04-2023 - Bestemmelse om lukning af offentlighedens adgang ad stier i Tusindårsskoven ved afholdelse af Tinderbox arrangement

 

17-04-2023 - Tilladelse til krydsning af Stegstedafløbet med højspændingskabel

 

31-03-2023 - Reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan nr. 9-1065

 

30-03-2023 - VVM-afgørelsen for skovrejsning og ny natur ved Everenden

 

27-03-2023 - Tilladelse til ændring af bådebro ved Dalum Havn

 

23-03-2023 - Tilladelse til krydsning af Odense Å med lyslederkabel

 

22-03-2023 - Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra padelbaner, Tennis Club Odense

 

20-03-2023 - Miljøtilladelse til husdyrbruget på Bindekildevej 65

 

17-03-2023 - Tilladelse til restaureringsprojektet "Frilægning af Hjallese hegning" 

 

16-03-2023 - VVM-afgørelsen for skovrejsningen og vandløbsreguleringen ved Lindevedparken

 

10-03-2023 - Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan 4-1045

 

02-02-2023 - Bispeengen - Tilladelse til regulering af drænsystem i en del af området

 

25-01-2023 - Standløkkevej 100 - Miljøgodkendelse Gemidan A/S

 

21-12-2022 - Klimaklar Skibhus Etape 3 - Udledningstilladelse

 

20-12-2022 - Tietgenbyen Nord - Udledningstilladelse

 

19-12-2022 - P.L. Brandts Alle 5 - Miljøgodkendelse til Norrecco A/S

 

06-12-2022 - Miljøzone: Forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023

 

21-11-2022 - Næsby Vandværk – Etablering og afprøvning af 1-3 boringer

 

18-11-2022 - Ålemarksgyden 67 - §16a miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

10-11-2022 - Reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplaner Bellinge Fælled

 

08-11-2022 - M. P. Allerupsvej 47 - Miljøgodkendelse til Unicon A/S

 

07-11-2022 - Sdr. Boulevard 192D - Udledningstilladelse - Odense Boldklub

 

04-11-2022 - Energivej 51 - Udledningstilladelse - COBOT HUB

 

04-11-2022 - Gundersøvej 40 – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om etablering af ny boring

 

27-10-2022 - Teglværksvej 15 - Udledningstilladelse

 

10-10-2022 - Kærbygårdevej 25 - VVM-tilladelse samt miljøgodkendelser til motorsportsanlæg i Kærby Mose

 

22-09-2022 - Bispeengen - Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandløbsregulering

 

17-08-2022 - Lindved Å - Tilladelse til udlægning af Gydegrus - Odense Sportsfiskerklub

 

22-06-2022 - DK2020 Klimatilpasningsplan 2023 - Afgørelse om at plan ikke skal miljøvurderes

 

26-03-2021 - Gillestedvej - Nedknusning af vejmaterialer - Infrastrukturprojektet i Vollsmose

 

24-03-2021 - Nedrivning i Vollsmose - Endelig vedtagelse af VVM-rapport og VVM-tilladelse  

 

Klima- og Miljøforvaltningen