Spring til indhold

Afgørelser på natur- og miljøområdet

Her kan du læse om aktuelle afgørelser, screeninger og redegørelser

Aktuelle annonceringer, VVM-redegørelser m.m.  

 

Miljø-afgørelser/påbud omkring letbanen

 

11.10.2019 - Lettebæk - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

11.10.2019 - Afløb fra Højme - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

11.10.2019 - Trellebjergafløbet - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

11.10.2019 - Vosemoseafløbet - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

09.10.2019 - Holkebjergvej 48 - Revurdering af miljøgodkendelse

 

27.09.2019 - Allerup Bygade 14 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug

 

26.09.2019 - Beldringeafløbet - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

25.09.2019 - Øksemoserenden - Afgørelse om nedklassificering af vandløb

 

25.09.2019 - Hottemoserenden - Afgørelse om nedklassificeing af vandløb

 

24.09.2019 - Søhus Vandværk - Tilladelse til etablering af supplerende boring

 

18.09.2019 - Udlodgyden 54B – Delvis ophævelse af Davinde Bioenergi ApS miljøgodkendelse

 

16.09.2019 - 11ai Brændekilde By, Brændekilde - Afgørelse om skovrejsning

 

11.09.2019 - Campusvej 55 - Dispensation vedr. skovbyggelinje ved opførelse af bygning

 

10.09.2019 - Odense vestlige bydel - Tilladelse til etablering af 15 boringer til overvågning af grundvand

 

09.09.2019 - Vandløbsrestaurering Odense Å ved Dalum Papirfabrik udløser ikke VVM-pligt

 

09.09.2019 - VVM-tilladelse for et infrastrukturprojekt i Vollsmose

 

03.09.2019 - Østagervej 87 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

26.08.2019 - 6b, 6t og 7b Højby By, Højby - Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning

 

16.08.2019 - Allerup Bygade 14 - udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

14.08.2019 - Udledningstilladelse til fremtidens Vollsmose

 

14.08.2019 - Udledningstilladelse til Bellinge Fælled Bassin F

 

17.07.2019 - Havnegade 76 - Miljøgodkendelse til Emmelev A/S

 

12.07.2019 - M.P. Allerups Vej 57 - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af varmecentral

 

12.07.2019 - Nyt OUH - Grundvandssænkning - rammetilladelse

 

10.07.2019 - Svendborgbanens underføring under Hovedbanen - Tilladelse til grundvandssænkning

 

10.07.2019 - Vimmelsbækken - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Midterrenden med Tilløb 1 og 2 - Afg. efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Afløb ved Kærbygård - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Kappendruprenden - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Vandløb ved Thorup - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Tilløb fra Viemosen - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Tilløb til Vandløb ved Thorup - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Afløb fra Birkum Kohave - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

10.07.2019 - Stige Langender med tilløb - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløb

 

03.07.2019 - Sdr. Boulevard 180 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven - legeplads

 

03.07.2019 - Havnegade 155. Miljøgodkendelse af Bildemontering Danmark A/S

 

28.06.2019 - Fangel Bioenergi ApS - VVM redegørelse og tilladelse samt miljøgodkendelse

 

27.06.2019 - Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal, Odense Kommune

 

26.06.2019 - Dalum Papirfabrik - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

26.06.2019 - Fjernvarmeforsyning af Gartnerbyen etape 2+3 - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

24.06.2019 - Gammel Højmevej 232 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

 

12.06.2019 - 1a Sanderumgård Hgd, Davinde - Afgørelse om ikke VVM-pligt i sag om skovrejsning

 

12.06.2019 - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Bellinge Fælled Etape 3-4

 

07.06.2019 - Udnyttelse af overskudsvarme ved Ejby Mølle - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

29.05.2019 - Morgenfruevænget 19 - Dispensation naturbeskyttelsesloven til garage og mellemgang

 

29.05.2019 - Dalumvej 116, 5250 Odense SV – Tillægsgodkendelse til Dalum Kraftvarme A/S

 

27.05.2019 -  Allerup Bygade 29-31, 5220 Odense SØ – Miljøgodkendelse af bioraffineringsanlæg

 

24.05.2019 - Sanderumvej 300 - §16b Miljøtilladelse til husdyrbrug

 

22.05.2019 - Demantsvej 12 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

17.05.2019 - Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af Udviklingsplan for Nørrebro

 

13.05.2019 - Næsby Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt - fornyet vandindvindingstilladelse

 

08.05.2019 - Aulkærvænget - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

06.05.2019 - 5x Stegsted By, Paarup - Afgørelse om skovrejsning

 

03.05.2019 - Strandholdtvej 49 - afgørelse om ikke VVM

 

03.05.2019 - Assensvej 185 - §16b Miljøtilladelse til husdyrbrug

 

23.04.2019 - Cirkusplads på hjul i Bolbro – afgørelse om ikke-VVM-pligt

 

10.04.2019 - Dyrupgårds Allé 125 - afgørelse om ikke VVM-pligt

 

10.04.2019 - Afløb ved Rågelund - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

10.04.2019 - Tilløb fra Gammellung - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

29.03.2019 - Hjallese Hegning - Afgørelse efter vandløbsloven om nedklassificering af vandløbet

 

28.03.2019 - Fangelvej 36, 38 og 40 - Fornyet vandindvindingstilladelse

 

13.03.2019 - Næsbyvej 20 - Miljøgodkendelse til etablering af ny trykmaskine

 

11.03.2019 - Allerup-Højby Skel - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

11.03.2019 - Højbyafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

11.03.2019 - Hvilehøjafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

 

07.03.2019 - Kærbygårdevej 15, Miljøgodkendelse og ikke VVM-pligt, Motorsport Center Fyn

 

05.03.2019 - Nyt Sund - nord og syd for Killerup Rende - tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

 

06.02.2019 - Solcelleanlæg ved nyt OUH - ikke VVM-pligt

 

 

 

Opdateret 11-10-2019

By- og Kulturforvaltningen