Spring til indhold

Krydsningstilladelse til at krydse Stavis Å med vandledning

Der meddeles godkendelse til at krydse Stavis Å med vandledning på matrikel nr. 5dæ, Næsby By, Næsby og 9nn, Paarup By, Paarup. Krydsningen sker i forbindelse med etablering af ny vandledning mellem Fuglebakken og Store Klaus.

Nørregard ApS har på vegne af Din Forsyning den 29. august 2023 søgt om tilladelse til at krydse Stavis Å med en vandledning på matrikel nr. 5dæ, Næsby By, Næsby og 9nn, Paarup By, Paarup.

Krydsningen af Stavis Å forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.
Ledningsejeren er Din Vandforsyning, Stærehusvej 100, 5270 Odense NV.

Godkendelsen meddeles på en række særvilkår.
Se detaljerne om vilkår, projektbeskrivelse, kommunens bemærkninger og find klagevejledning i selve tilladelse her.

Klima- og Miljøforvaltningen