Spring til indhold

Støj

Er du udsat for støj fra for eksempel naboer, en vej, en jernbane, en skydebane eller en fabrik, så læs her på siden.

Mange mennesker er udsat for støj-gener fra for eksempel naboer, en vej, en jernbane, en skydebane eller en fabrik.

Støj er sjældent så kraftig, at den giver høreskader, men den kan have andre ubehagelige virkninger.

 

Støj fra byggeri

Skal du i gang med en midlertidig aktivitet så som byggeri, renovering, nedrivning mm., som kan være til gene for dine naboer? Hvis der er tale om en længerevarende aktivitet (mere end 6 måneder), skal du anmelde dette til Odense Kommune. Anmeld længerevarende aktivitet her.

Aktiviteter af kortere varighed er omfattet af reglerne i Odense Kommunes forskrift og støjende aktiviteter må kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 7.00-18.00. Dispensationsansøgning her

   

Støj-grænser

Miljøstyrelsen har anbefalet støj-grænser for mange forskellige typer støjkilder: Virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner, vejtrafik, togtrafik, vindmøller mm.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er generet af støj?

Du kan i første omgang kontakte den virksomhed eller den nabo, som støjer, og gøre opmærksom på problemet. Det kan muligvis føre til, problemet bliver løst hurtigt og nemt.

Hjælper det ikke, kan du kontakte kommunen. Vi kan gribe ind over for støj fra blandt andet:

  • De fleste typer virksomheder
  • Butikker, supermarkeder
  • Bygge- og anlægsarbejde
  • Nedrivninger
  • Skydebaner
  • Motorsportsbaner
  • Ventilationsanlæg på private og offentlige bygninger
  • Restaurationer
  • Udendørs musik

Er  det naboen, der generer med høj musik eller anden støjende adfærd, kan kommunen ikke gribe ind. Bor du til leje, kan du i stedet kontakte din udlejer eller dit boligselskab. Mange boligselskaber og -foreninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. Politiet har kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om støj i form af musik eller lignende.

Ønsker du at kontakte kommunen, kan du se hvordan her: Klager over miljøforhold.

 

Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Odense Kommune har regler om udendørs musik fra restaurationer, butikker og arrangementer. Dem finder du i

Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Alle udendørs musikarrangementer skal have særlige støj-vilkår, som meddeles af forvaltningen med udgangspunkt i regulativet.

Du kan se mere information, finde ansøgningsskema til udendørsarrangementer, du skal søge, både når du holder et arrangement på kommunalt og privat areal.

 

Restaurationsregulativ

Krav til restaurationer i forhold til begrænsning af støj, lugtgener m.m. kan læses i restaurations-regulativet.

 

Tomgangsregulativ

Odense kommune har udarbejdet et regulativ om tomgangskørsel. Her står bl.a. at motoren i et holdende køretøj ikke må være i gang i mere end 3 minutter. Der er dog visse undtagelser. Det er politiet der håndhæver reglerne.

 

Vil du vide mere?

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde yderlige information om forskellige typer støj, og om hvordan myndighederne håndterer dem.

Klima- og Miljøforvaltningen