Støj

Er du udsat for støj fra for eksempel naboer, en vej, en jernbane, en skydebane eller en fabrik, så læs her på siden.


.

Mange mennesker er udsat for støjgener fra for eksempel naboer, en vej, en jernbane, en skydebane eller en fabrik.

Støjen er sjældent så kraftig, at den giver høreskader, men den kan have andre ubehagelige virkninger.

Støj fra byggeri 

Skal du i gang med en midlertidig aktivitet så som byggeri, renovering, nedrivning m.m., som kan være til gene for dine naboer? Så skal du anmelde dette til Odense Kommune.  

Støjgrænser

Miljøstyrelsen har anbefalet støjgrænser for mange forskellige typer støjkilder: Virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner, vejtrafik, togtrafik, vindmøller m.m.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg er generet af støj? 

Du kan i første omgang forsøge at kontakte den virksomhed eller den nabo, som støjer, og gøre opmærksom på problemet. Det kan muligvis føre til, at problemet bliver løst hurtigt og nemt.

Hjælper det ikke, kan du kontakte kommunen. Vi kan gribe ind over for støjen fra blandt andet:

  • De fleste typer virksomheder
  • Butikker, supermarkeder
  • Bygge- og anlægsarbejde
  • Nedrivninger
  • Skydebaner
  • Motorsportsbaner
  • Ventilationsanlæg på private og offentlige bygninger
  • Restaurationer
  • Udendørs musik

Er  det naboen, der generer med høj musik eller anden støjende adfærd, kan kommunen ikke gribe ind. Bor du til leje, kan du i stedet kontakte din udlejer eller dit boligselskab. Mange boligselskaber og -foreninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. Politiet har kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om støj i form af musik eller lignende.

Ønsker du at kontakte kommunen se Klager over miljøforhold

Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Odense Kommune har regler om udendørs musik fra restaurationer, butikker og arrangementer. Dem finder du i Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Hvert udendørs musikarrangement skal desuden have særlige støjvilkår, som meddeles af forvaltningen med udgangspunkt i regulativet.

Odense Kommunes restaurationsregulativ

Krav til restaurationer i forhold til begrænsning af støj, lugtgener m.m. kan læses i restaurationsregulativet.

Tomgangsregulativ

Odense kommune har udarbejdet et regulativ om tomgangskørsel. Her står bl.a. at motoren i et holdende køretøj ikke må være i gang i mere end 3 minutter. Der er dog visse undtagelser.

Vil du vide mere?

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde yderlige information om forskellige typer støj, og om hvordan myndighederne håndterer dem.

Opdateret 04-10-2018

By- og Kulturforvaltningen