Spring til indhold

Affald

Hvordan er det nu lige med mit husholdningsaffald? Og må jeg brænde haveaffald af? Få svar på dine spørgsmål om affald her.

Ansvar og pligter

Alle, der skaber, opbevarer eller håndterer affald, er ansvarlige for, der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

 

Enhver grundejer er forpligtet til at holde sin ejendom i sømmelig stand og så ren, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Alle borgere har pligt til at sortere sit affald, som beskrevet i kommunens regulativer om affald.

Alle borgere har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger og følge kommunens øvrige anvisninger om affaldshåndtering.

Mere information

Se Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Find information om sortering af affald, prisliste, tømningskalender, åbningstider og regler for brugen af byens genbrugspladser på Odense Renovation

By- og Kulturforvaltningen