Spring til indhold

Affald

Regulativet for husholdningsaffald fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Odense.

 

Affaldssortering

 

Se det nuværende regulativ for husholdningsaffald her

Se i venstremenuen for mere info om specifikke typer af affald såsom byggeaffald, afbrænding, dyremøg m.m.


Find information om sortering af affald, prisliste, tømningskalender, åbningstider og regler for brugen af byens genbrugspladser på

Odense Renovation

 

Dit ansvar og din pligt ift. håndtering af affald som borger i Odense

  • Alle, der skaber, opbevarer eller håndterer affald, er ansvarlige for, der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.
  • Enhver grundejer er forpligtet til at holde sin ejendom i sømmelig stand og så ren, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt.
  • Alle borgere har pligt til at sortere sit affald, som beskrevet i kommunens regulativer om affald.
  • Alle borgere har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger og følge kommunens øvrige anvisninger om affaldshåndtering.

Klima- og Miljøforvaltningen