Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af affald er generelt forbudt, der er dog nogle få undtagelser.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Industri og Klima - Affald

65 51 24 05

Gitte Lisbet Rokkedal Jensen

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Miljø

Hvornår må man brænde haveaffald?

  • I byzone må du som privat grundejer ikke afbrænde haveaffald
  • I landzone må du som privat grundejer afbrænde haveaffald, fra den 1. december til den 1. marts, i tidsrummet fra solopgang til solnedgang
  • I byzone og landzone må du som privat grundejer afbrænde haveaffald Sankthansaften, den 23. juni
  • Til rekreative formål (for hyggens skyld) må du hele året afbrænde brænde i form af rent, tørt træ, på særligt indrettede bålpladser
  • Afbrænding må ikke være til ulempe for dine omgivelser, og skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Opdateret 03-10-2018

By- og Kulturforvaltningen