Spring til indhold

Afbrænding af haveaffald og sankthansbål

Afbrænding af affald er generelt forbudt. Sankthansaften er undtagelsen - men kan også forbydes ved totalt afbrændingsforbud pga. tørke.

Hvornår må man brænde haveaffald?

 • Som privat grundejer må du som udgangspunkt ikke afbrænde haveaffald
 • Du må som privat grundejer afbrænde haveaffald sankthansaften den 23. juni
 • Til rekreative formål (for hyggens skyld) må du hele året afbrænde brænde i form af rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser
 • Afbrænding må ikke være til væsentlig ulempe for dine omgivelser, og det skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Sankthansbål

Sankthansaften den 23. juni er for mange forbundet med sang og hygge omkring et flot bål. Men husk at det kun er rent og tørt haveaffald og træ, der må brændes af, så du ikke udsætter dig selv eller andre for forurenende røg. 

 

Opbygning af bålet

 • Et sankthansbål skal bestå af rent tørt træ og haveaffald. Brug aldrig malet eller trykimprægneret træ i dit bål – og brug ikke optændingsvæske, benzin eller sprit til at tænde op med.
 • Husk også at tjekke bålet for pindsvin og andre små dyr, inden du sætter ild til. De kan have taget bolig i bålet, hvis det har ligget i noget tid.
 • Overvåg bålet hele tiden. Sørg for at ingen kommer for tæt på, og forlad først bålet, når det er helt slukket.
 • Husk at placer bålet sikkert i forhold til vindforhold, overvåg bålet til det er helt brændt ud og hav sluknings-muligheder i nærheden.
 • Anbefalede afstande:
  - Bålet skal være 30 meter fra bygninger. Hvis der er huse med stråtag i nærheden, skal afstanden være 200 meter.
  - Bålet skal være i 200 meters afstand fra nåletræer, lyngområder og let antændelige markområder.
  - Ved hård vind (over 10,7 m/s) er det forbudt at tænde bål .

Søg om tilladelse til sankthansbål

Du må gerne tænde et lille bål med haveaffald i din egen have på sankthansaften. Hvis du bor i et tæt bebygget område, så tal med dine naboer, inden du tænder bålet, da røgen kan være generende.

 

Vil du lave bål i en offentlig park eller på en strand, skal du søge om tilladelse hos kommunen og derefter politiet. Hvis bålet er på en grundejerforenings grund, skal du søge deres tilladelse. Søg om tilladelse ved at sende en mail til Drift og Anlæg - inden du søger om tilladelse, bedes du læse Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Klima- og Miljøforvaltningen