Spring til indhold

Køkkenkværne

Det er ikke tilladt at opsætte køkkenkværne med afløb til kloak i Odense Kommune.

Madaffald (også kaldet organisk affald eller bioaffald) skal udsorteres og indsamles separat jf. Byrådsbeslutning af 20. juni. 2018. Derfor gives der ikke dispensation til etablering af køkkenkværne med afløb til kloak.

Det er tilladt at etablere køkkenkværn med separat opsamling i tank, hvorefter affaldet kan sendes til genanvendelse f.eks. i biogasanlæg.

Klima- og Miljøforvaltningen