Spring til indhold

Spildevand og regnvand - kloak

Læs om husspildevand, oversvømmede kloakker og nedsivning af regnvand.

Regnvand - tag og overfladevand

 

Spildevand - husspildevand

Spildevandsplanen

Søg tilladelse til regn- og spildevandshåndtering

 

VandCenter Syd

I Odense Kommune er det forsyningsselskabet VandCenter Syd, der varetager de kommunale driftsopgaver inden for spildevand og regnvand. Du kan læse om:

  • Betalingsvedtægten for håndtering af spildevand
  • Tilslutning til kloaksystem
  • Måleraflæsning
  • Betaling/takster for spildevandsafledning
  • Tømning af bundfældningstank/septiktank

Klima- og Miljøforvaltningen