Spildevand og regnvand - kloak

Læs om husspildevand, oversvømmede kloakker og nedsivning af regnvand.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Spildevandsteam

65 51 24 10

Industri og Klima

 

Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12.00

Digital post

Regn- og Spildevand

Regnvand - tag og overfladevand


Spildevand - husspildevand

Spildevandsplanen

Søg tilladelse til regn- og spildevandshåndtering

 

VandCenter Syd

I Odense Kommune er det forsyningsselskabet VandCenter Syd, der varetager de kommunale driftsopgaver inden for spildevand og regnvand. Du kan læse om:

  • Betalingsvedtægten for håndtering af spildevand
  • Tilslutning til kloaksystem
  • Måleraflæsning
  • Betaling/takster for spildevandsafledning
  • Tømning af bundfældningstank/septiktank

Opdateret 04-10-2018

By- og Kulturforvaltningen