Spring til indhold

Samletanke for borger

Søg om tilladelse til at etablere en samletank ved din kolonihave

Anvendelse af samletanke

Ved kolonihavehuse skal der etableres en samletank, hvis der i huset er en eller flere af følgende sanitære faciliteter eller andre installationer med afløb af spildevand:

  • Toilet
  • Bad
  • Håndvask
  • Køkkenvask

Ved andre bebyggelser kan der normalt ikke tillades samletanke - det er kun, hvis det ikke er praktisk eller økonomisk muligt at etablere andre løsninger til håndtering af spildevand. 

 

Ansøgning om etablering af samletanke

Det er vigtigt, at der indhentes skriftlig tilladelse til at etablere en samletank fra Odense Kommune, inden arbejdet påbegyndes.

Samletanken må kun etableres af en autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for, at tanken bliver installeret efter de gældende regler.

Ejer skal selv aftale tømning af samletanken hos et slamsugerfirma.


Vejledning

Læs vejledningen om etablering af samletanke i kolonihaver.

Klima- og Miljøforvaltningen