Spring til indhold

Samletanke for borger

Søg om tilladelse til at etablere en samletank ved din kolonihave

Kontaktinformation

Kolonihaveteamet

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C
20 15 92 46

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kolonihave - for borgere

Åbningstider for personlig henvendelse

Tirs - Onsdag 10:00 - 14:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 10:00 - 14:00

Anvendelse af samletanke

Ved kolonihavehuse skal der etableres en samletank, hvis der i huset er en eller flere af følgende sanitære faciliteter eller andre installationer med afløb af spildevand:

- Toilet
- Bad
- Håndvask
- Køkkenvask

Ved andre bebyggelser kan der normalt ikke tillades samletanke - det er kun, hvis det ikke er praktisk eller økonomisk muligt at etablere andre løsninger til håndtering af spildevand. 

Ansøgning om etablering af samletanke

Det er vigtigt, at der indhentes skriftlig tilladelse til at etablere en samletank fra Odense Kommune, inden arbejdet påbegyndes.

Samletanken må kun etableres af en autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for, at tanken bliver installeret efter de gældende regler.

Ejer skal selv aftale tømning af samletanken hos et slamsugerfirma.

Vejledning

Læs vejledningen om etablering af samletanke i kolonihaver.

By- og Kulturforvaltningen