Spring til indhold

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen 2011-2022.

Spildevandsplanen fastlægger, hvordan regn- og spildevands-håndtering skal foregå i kommunen.
Planen beskriver, hvilke aktiviteter VandCenter Syd har pligt til at iværksætte, og angiver en tidsplan for arbejdet.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan borgere og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund.

Formålet med spildevandsplanen er desuden at informere borgerne om, hvilke planer kommunen har på spildevandsområdet.

 

 

høringsportalen kan der ses de tillæg til spildevandsplanen der er i høring.

 

By- og Kulturforvaltningen