Spring til indhold

Brug af algebekæmpelsesmidler

Algebehandling og rens af tag, fliser, facader, havemøbler m.m.

Algebekæmpelsesmidler indeholder, som andre bekæmpelsesmidler, farlige kemikalier, som er bestemt til at slå levende organismer ihjel. Det kan skade miljøet, hvis kemikaliefyldt vand ikke behandles korrekt.

Det er især vigtigt at opsamle kemikaliefyldt vand, hvis du har separatkloakering for regnvand. Det er afgørende for miljøet, at hverken koncentrerede eller opblandede midler kommer ud i regnvandskloakken, da denne kan lede direkte til sø eller å med stor miljøskade til følge.

Mange alge- og mosmidler må slet ikke ledes til kloak. Miljøstyrelsen anbefaler, at de brugte midler altid opsamles og afleveres på genbrugsstationen, så er du på den sikre side.

Hvis du ønsker at lede kemikaliefyldt vand til kloakken, skal du først kontakte Odense Kommune med henblik på en vurdering af, om dette vil kunne tillades.  

 

Brug kun godkendte midler

Du skal være opmærksom på, at algebekæmpelse alene må foretages med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

Uanset om du hyrer et firma eller selv forestår rensning af dit tag eller lignende, skal du sikre dig at der anvendes godkendte bekæmpelsesmidler. Dette skal fremgå af etiketten.

Du kan se en liste over godkendte midler på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om midler til at bekæmpe alger med

På Miljøministeriets hjemmeside kan du læse meget mere om midler til at bekæmpe alger, og hvordan du bruger dem.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 Erhverv: Læs om bekæmpelse af alger her

Klima- og Miljøforvaltningen