Spring til indhold

Brændefyring

Læs om de generelle krav til etablering og drift af brændeovne og hvordan Odense Kommune håndterer klager over røggener fra brændefyring.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ønsker du at etablere et fyringsanlæg, som ekstra opvarmning i form af pejs eller brændeovn?

Her kan du læse mere om Odense Kommunes retningslinjer på området. Vær opmærksom på at det fra 1. januar 2019 ikke længere er lovligt at bruge petroleumskoks til privat boligopvarmning. Odense Kommune har tilsyn med at reglerne overholdes. Læs her om beskrivelse af forbuddet mod optænding med petroleumskoks

 

Følg gældende lovgivning og få en skorstensattest 

Inden du etablerer et fastbrændselsanlæg, bør du som udgangspunkt sikre dig, at gældende byggelovgivning og -anvisninger bliver tilgodeset. Desuden skal brænderøgs- bekendtgørelsen overholdes. Kontakt din skorstensfejer, hvis du er i tvivl og reglerne. Inden du kan tage dit fyringsanlæg i brug, skal der foreligge en prøvningsattest for skorstenen, som skorstensfejeren udsteder. Vær opmærksom på, at de miljømæssige forhold ikke kan vurderes endeligt, før du er begyndt at bruge anlægget. Skorstensattesten er derfor ikke nogen garanti for, at der ikke siden hen kan komme krav til anlæggets indretning og drift. 

 

Et fyringsanlæg må ikke give lugt- og røggener for dine naboer.

Sagsbehandlere fra Odense Kommune vurderer klager over brænderøg ud fra et røggenekriterium. Brænderøg er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens forureningsbegreb. Både væsentlig forurening og væsentlig ulempe fra brænderøg kan udgøre forurening. Brændefyringsportalen beskriver væsentlig forurening. Få gode råd i Odense kommunes vejledning "Information om brug af brændeovne".

 

Et godt råd til placering af skorsten

Odense Kommune anbefaler, at toppen af skorstenen er placeret minimum 1 meter over det højeste punkt på hele bygningen og de nærmeste omgivelser. Anbefalingen gælder både bolig og erhverv. Følges anbefalingen vil det blive lettere for røgen at komme fri af taget og dermed undgå røggener.

 

Regler og krav i forbindelse med opsætning af skorsten er blandt andet beskrevet i Brændeovnsbekendtgørelsen.

Klima- og Miljøforvaltningen