Spring til indhold

Vand

I Odense Kommune leveres borgernes drikkevand af VandCenter Syd og 12 forbrugerejede vandværker.

Herudover får ca. 250 husstande vand fra egen brønd eller boring.

VandCenter Syd, der er ejet af Odense Kommune, leverer knap 90 % af drikkevandet.


Det er Odense Kommunes mål at:

Grundvand

  • Grundvandsressourcen skal udnyttes således, at der er færrest mulige negative effekter på vandkvalitet, vådområder og recipienter.
  • Grundvandsressourcen skal beskyttes, så drikkevandsforsyningen kan baseres på uforurenet grundvand

Vandværk

  • Forsyningen af drikkevand skal baseres på en stabil og robust vandforsyning. 
  • Vandværkerne stadig levere den bedst mulige vandkvalitet, der som minimum overholder de gældende krav.

Ledningsnet

  • Ledningsnettet skal opbygges og vedligeholdes, så transporten af vand fra vandværk til forbruger kan opretholdes med en god vandkvalitet.

Forbruger

  • Borgerne skal sikres den bedst mulige vandkvalitet på økonomisk rimelige vilkår og i tilstrækkelige mængder.

 

Læs også om:

 

Klima- og Miljøforvaltningen