Spring til indhold

Plan for beredskab ved sikring af vandforsyning i Odense Kommune

Odense Kommunes beredskabsplan for vandforsyningen beskriver de kommunale ansvarsområder.

Odense Kommunes beredskabsplan for vandforsyningen beskriver forholdsreglerne ved forskellige grader af forurening af vandforsyningen.

 

Den kommunale beredskabsplan definerer forskellen på dagligdags driftsforstyrrelser og truet forsyning. Dagligdags driftsforstyrrelser håndteres af vandværkerne og det kommunale tilsyn i samarbejde. Hvis vandforsyningen er truet, nedsættes der en krisestab. Krisestaben har til opgave at sikre, at vandforsyningen genetableres og at dette sker i tæt samarbejde med det/de berørte vandværk(er). 

Alle vandværker i Odense Kommune skal sikre, at de har egne beredskabsplaner, der beskriver det enkelte vandværks ageren i en krisesituation. Vandværkernes egne beredskabsplaner skal være i overensstemmelse med denne plan. 

 

Klima- og Miljøforvaltningen