Spring til indhold

Vandværker

Kommunen har pligt til at kontrollere, at vandværkerne altid leverer rent drikkevand.

Hvis kravene ikke overholdes, går kommunen i dialog med vandværket om at få bragt forholdene i orden igen.

Odense Kommune fører tilsyn med alle vandværker (et vandværk leverer vand til mere end 10 forbrugere). Kommunen ser løbende på analyser af både grundvand og drikkevand.  

Herudover ser kommunen på vandværkenes tilstand og driftsforhold og retter specielt opmærksomheden mod mulige indtrængningssteder for bakterier til drikkevandet.

Ved tegn på indtrængen af overfladevand (fx. fund af coliforme bakterier) foretager kommunen normalt et ekstraordinært tilsyn på vandværket.

 

Se hvad der testes for og hvordan du læser resultatet af vandprøven

 

Læs mere om:

 

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen