Spring til indhold

Vandforsynings-planlægning

Plan for vandforsyningen i Odense Kommune.

Odense Byråd har i 2018 vedtaget Vandforsyningsplan 2018-2030 for Odense Kommune.

I vandforsyningsplanen bestemmer vi, hvilke vandværker, der forsyner den enkelte borger med drikkevand. Herudover fortæller planen om, hvad kommunen lægger vægt på, når vi træffer afgørelse i forskellige situationer. 

Da vandforsyningsplanen blev vedtaget, godkendte By- og Kulturudvalget de målsætninger og retningslinjer, som Odense Kommune arbejder efter, når sager inden for vandforsyningslovens område bliver behandlet. 

Vandforsyningsplanen giver blandt andet svar på spørgsmål som:

  • Hvordan sikres en god og sikker vandforsyning for alle borgere i Odense Kommune?
  • Hvilke områder forsyner vandværkerne?
  • Hvilke regler gælder for borgere og virksomheder, der ønsker at ændre deres vandforsyning eller etablere en ny?
 

Klima- og Miljøforvaltningen