Spring til indhold

Grundvandsbeskyttelse

At beskytte grundvandet sker bedst ved at forebygge. Det betyder, at i områder hvor grundvandet er sårbart, skal vi passe ekstra på med ikke at forurene det.

Det er Miljøstyrelsen, og dermed staten, der udpeger de sårbare områder. Det sker ved at kortlægge jordlagenes evne til at beskytte grundvandet. Når staten har afleveret kortlægningen, har kommunerne ét år til at komme med forslag til, hvordan grundvandet beskyttes tilstrækkeligt. Det sker i en grundvandsbeskyttelsesplan.

I grundvandsbeskyttelsesplanerne skriver vi, hvordan kommunen vil behandle forskellige tilladelser og godkendelser. Vi beskriver også en række handlinger, som kommunen, vandværkerne og andre forpligtiger sig til at gennemføre, for at beskytte grundvandet.

Se Odense Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse her

Klima- og Miljøforvaltningen