Spring til indhold

Grundvandsbeskyttelse

At beskytte grundvandet sker bedst ved at forebygge. Det betyder, at i områder hvor grundvandet er sårbart, skal vi passe ekstra på med ikke at forurene det.

Det er Naturstyrelsen, og dermed staten, der udpeger de sårbare områder. Det sker ved at kortlægge jordlagenes evne til at beskytte grundvandet. Når staten har afleveret kortlægningen, har kommunerne ét år til at komme med forslag til, hvordan grundvandet beskyttes tilstrækkeligt. Det sker i en grundvandsbeskyttelsesplan.

I grundvandsbeskyttelsesplanerne skriver vi, hvordan kommunen vil behandle forskellige tilladelser og godkendelser. Vi beskriver også en række handlinger, som kommunen, vandværkerne og andre forpligtiger sig til at gennemføre, for at beskytte grundvandet.

Statens kortlægning er opdelt i kortlægningsområder. Odense Kommune indgår i fire kortlægningsområder:

 • Odense Vest
 • Odense Syd
 • Nyborg Vest
 • Nordfyn

Se de forskellige beskyttelsesområder på et oversigtskort.


Odense Vest

D. 29. april 2015 vedtog Odense byråd en grundvandsbeskyttelsesplan for Odense Vest, hvor følgende vandværker i kommunen indgår:

 • Bellinge Vest
 • Bellinge Øst
 • Brændekilde
 • VandCenter Syds kildepladser Bolbro, Eksercermarken og Borreby (og Holmehave, der ligger i Assens Kommune)

Læs mere i grundvandsbeskyttelsesplanen for Odense Vest.

Odense Syd

Planen for grundvandsbeskyttelse i Odense Syd er vedtaget.

Der er et enkelt vandværk i Nyborg Vest, der ligger i Odense Kommune, nemlig Davinde Vandværk, som medtages i grundvandsbeskyttelsesplanen for Odense Syd.

Følgende Vandværker i Odense Kommune indgår i Odense Syd:

 • Fangel
 • Lindved
 • Højby
 • Fraugde Over Holluf
 • Davinde
 • VandCenter Syds kildepladser Lindved og Dalum

Læs mere i grundvandsbeskyttelsesplanen for Odense Syd.

 

Odense Nord og Fraugde

Planen for grundvandsbeskyttelse for Odense Nord og Fraugde Vandværk er vedtaget.

Følgende vandværker i Odense Kommune indgår i grundvandsbeskyttelsesplanen:

 • Næsby
 • Tarup
 • Søhus
 • Allesø
 • Fraugde Over Holluf

Læs mere i Plan for grundvandsbeskyttelse, Odense Nord og Fraugde.

Klima- og Miljøforvaltningen