Spring til indhold

Luft og luftforurening

Luftforurening i Odense og hvordan vi begrænset den.

Luftkvaliteten i Danmark anses generelt for at være god, idet gældende grænseværdier overholdes. Det betyder imidlertid ikke, at de nuværende forureningsniveauer er uproblematiske. Eksempelvis udgør luftforurening med partikler et ikke uvæsentligt sundhedsproblem. Privat brændefyring samt transport bidrager med de største andele af den menneskeskabte partikeludledning i Danmark.

 

Luftforureninger kan både stamme fra menneskeskabte og fra naturlige kilder. Det er kun de menneskeskabte forureningskilder, der kan reguleres på. Hvis det ikke er muligt helt at undgå forurening fra menneskeskabte kilder, må forureningen fra disse kilder i stedet søges reduceret mest muligt, og forureningsniveauet i området må nedbringes.

 

DCE har i samarbejde med Odense Kommune udarbejdet to rapporter:

 

Kortlægning af luftforurening og den helbredseffekter i Odense Kommune

Virkemiddelkatalog for begrænsning af luftforurening i Odense Kommune

 

Kortlægningen af luftforureningen i Odense Kommune viser kort fortalt, at problemerne med luftforurening generelt stiger jo tættere man kommer på bymidten, hvilket ikke er overraskende, da bymidten har mange ret lukkede byrum, er tættest befolket og har mest trafik på mindst  plads.

 

Virkemiddelkataloget anbefaler at Odense Kommune arbejder på at reducere forurening fra trafik og brændefyring mest muligt. Det gør vi lige nu bl.a. via indførelsen af  miljøzoner i bymidten og ved at vejlede om brændefyring. 

 

Læs mere om miljøzoner

Læs mere om brændefyring

Klima- og Miljøforvaltningen