Spring til indhold

Klage over miljøforhold

Føler du dig generet af støj, røg eller lugt fra en virksomhed, har du mulighed for at klage til kommunen.

Inden du klager, skal du være opmærksom på, at klagen skal rettes til politiet, hvis der er tale om klager vedrørende støj fra private musikanlæg eller lastbiler, der er parkeret på offentligt areal (dog ikke ved af- og pålæsning da det betragtes som virksomhedsstøj).


Det er desuden en god idé for naboskabets skyld, at du selv taler om problemet med personen, som er skyld i generne, inden du klager til kommunen. Det er dog ikke noget krav. Du kan eventuelt ringe til kommunen og spørge, hvordan reglerne er, inden du tager en sådan samtale.  


Hvordan klager jeg?

Du kan klage på følgende måder:

Telefonisk. på nummeret i kontaktboksen. 

Pr. mail til miljo@odense.dk eller via digital post på link i kontaktboksen.
 

Sådan behandler kommunen din klage

Ved indsendelsen af en klage, modtager du straks efter en kvitteringsskrivelse. Vi vil i mange tilfælde kontakte dig efterfølgende i forbindelse med sagens behandling.

 

Som oftest er det nødvendigt, at vi foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genens omfang. I den forbindelse foretager vi som oftest et besøg hos dig, inden vi besøger den person, du klager over. Efter indsamling af oplysninger vurderer vi, om lovgivningen overholdes, eller om personen, der er skyld i generne, kan pålægges at ændre forholdene. I enkelte tilfælde kan vi ikke behandle din sag på grund af manglende hjemmel i lovgivningen. I andre tilfælde kan din klage blive afvist, hvis vi anser genen for at være af underordnet betydning for miljøet eller hvis vi vurderer, at gældende regler er overholdt.Klima- og Miljøforvaltningen