Spring til indhold

Miljøzone

Odense er en af de byer, der har en miljøzone. Inden for miljøzonen skal dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler overholde særlige krav til partikeludslip.

 

Forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023

Odense Kommune har en eksisterende miljøzone der gælder for diesellastbiler, -busser og dieselvarebiler.

Kommunalbestyrelsen har 30. november 2022 truffet afgørelse om, at også dieselpersonbiler uden partikelfilter skal være omfattet at miljøzonen.

 

Kravene gælder fra 1. oktober 2023.

 

Du kan se afgørelsen her.

 

 

 

Miljøzonen i Odense

I Odense Kommune ligger miljøzonen inden for Ring 2. Det er ved alle indfaldsveje til miljøzonen markeret med tydelig skiltning, at man er på vej ind i – eller ud af – miljøzonen.

 

Hvem er omfattet af miljøzonen?

Zonen gælder for dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons. Fra d. 1. juli 2020 er dieseldrevne varebiler også omfattet af reglerne.

 

Har du spørgsmål til de nye regler, så kontakt miljøzoner.dk på tlf. 70 80 92 82 eller info@miljøzoner.dk

 

Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation fra miljøzonen. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Kører et køretøj ulovligt ind i miljøzonen, udstedes der fra 1. oktober 2020 en bøde.

 

Kort over miljøzonen

Zoom i kortet ved at se en digital udgave af det. Du bliver ledt over til Niras kortvisers lag over kommuneplanen.

 

Læs alt om reglerne for miljøzonerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Baggrund for Miljøzonen

Miljøzonen skal være med til at mindske de miljømæssige og sundhedsmæssige gener af trafikken i den centrale del af Odense. Bymiljøet vil blive renere ved at reducere emissionerne. 

Klima- og Miljøforvaltningen