Miljøtilladelser og -tilsyn

På disse sider kan du finde information om miljøgodkendelser og tilladelser til virksomheder i Odense Kommune.

Kontaktinformation

Industri og Klima

65 51 24 10

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Miljo

Odense Kommune er tilsynsmyndighed for alle virksomheder i kommunen, med undtagelse af nogle enkelte større virksomheder, hvor Miljøstyrelsen Erhverv er tilsynsmyndighed.

 

Virksomheder kan i forhold til miljøreguleringen inddeles i nedenstående kategorier:

  • Godkendelsespligtige virksomheder
  • Maskinværksteder omfattet af anmeldeordning
  • Mindre forurenende virksomheder (hvor rutinemæssigt tilsyn er påkrævet)
  • Autoværksteder mv.
  • Renserier
  • Anmeldepligtige aktiviteter (midlertidige aktiviteter som facaderens mv.)
  • Anden virksomhed

Vælg den ønskede virksomhedskategori i menuen til venstre for yderligere information om regler vedrørende drift, etablering, ændring eller udvidelse.  


Under emnet "tilsyn" findes mere information om Odense Kommunes miljøtilsyn med virksomheder. 


I den grønne Selvbetjeningsboks til højre kan der hentes elektroniske anmelde- og ansøgningsskemaer m.v. for nogle af aktivitets- og virksomhedstyperne.

Opdateret 03-10-2018

By- og Kulturforvaltningen