Spring til indhold

Gartneriindsatsen

Odense Kommune er hjemsted for 1/3 af alle gartnerier i hele Danmark. Gartnerierne i Odense Kommune dækker 44 % af det samlede væksthusareal i Danmark.

Gartneriprojektet handler om fokus på tilsyn med gartnerier i Odense Kommune: Se mere om miljøtilsyn på gartnerier

 

Afrapportering

I forbindelse med gartneriindsatsen har Odense Kommune i 2017 udarbejdet to rapporter om gartneriområdet:

 

1) Rapporten Afrapportering af projekt om væksthusgartneriers miljøforhold, er en afrapportering af kommunens projekt om væksthusgartneriers miljøforhold, der er forløbet fra 2011-2017. Den beskriver de erfaringer kommunen har gjort sig i projektperioden i forbindelse med væksthusgartneriernes miljøforhold og emissioner.

 

2) Rapporten Miljømæssige løsninger på udledning af pesticider og næringsstoffer fra væksthusgartnerier, indeholder en beskrivelse af væksthusgartneriernes nuværende fysiske forhold. Dette med fokus på produktionsformer, spildevandshåndtering og emissionsveje. Odense Kommune beskriver også anbefalinger til fremtidens indretning og drift af væksthusgartnerier.

 

I slutningen af år 2023 udsendte Miljøstyrelsen en FAQ (Ofte stillede spørgsmål) vedr. rent vand og nedsivning i væksthuse.

Du kan se FAQ'en her nederst på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Denne FAQ præciserer anvendelsen af rent vand i væksthuse og erstatter dermed dele af ovenstående rapporter. Dette har medført nogle ændringer i forhold til Odense Kommunes håndhævelse ved brug af rent vand på gartnerier. 

 

 

Hvad gør du, hvis du opdager et miljøuheld fra et gartneri?

Ved akutte forureninger, kontakt da Miljøvagten via Alarmcentralen på telefon 112.

Klima- og Miljøforvaltningen