Spring til indhold

Rotter og andre skadedyr hos virksomheder

Her kan du indberette forekomster af rotter. Du kan også læse om bekæmpelse af andre skadedyr.

Rotter

Som ejer af virksomhedens matrikel skal du sørge for at holde din ejendom ren, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.
Ser du en rotte, eller har du mistanke om det, skal du straks indberette det - det gør du ved at vælge 'Rotter' i selvbetjeningsboksen.

Rottehandlingsplan

Du kan læse Odense Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2019.

Herreløse katte

Har du observeret herreløse katte, kan du kontakte Odense Renovation A/S på telefon 63 13 82 00 - du kan læse mere om indsatsen for at hjælpe de herreløse katte hos Odense Renovation A/S.

Andre skadedyr

Andre skadedyr som fx mår, mus, muldvarpe, mosegrise, myrer, bier, hvepse, duer, snegle eller biller er ikke et kommunalt anliggende. Hvis du vil bekæmpe skadedyr, som ikke er kommunens ansvar, kan du kontakte en skadedyrsbekæmper.

Klima- og Miljøforvaltningen