Spring til indhold

Landbrug

I Odense Kommune er der cirka 600 landbrug, hvoraf størstedelen er planteavlsbrug og deltidslandbrug.

Der er cirka 125 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Ved erhvervsmæssig dyrehold forstås en ejendom med et dyrehold på mere end:

  • 30 høns og
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt
    et dyrehold med enten:

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkt a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 procent.

 

En af kommunens opgaver er at føre miljøtilsyn med landbrug. Læs mere om:

Kommunen er også myndighed for at godkende husdyrbrug.

 

Det er som udgangspunkt ulovligt at brænde halm af på markerne

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen