Spring til indhold

Jordbrugsanalyse for Odense Kommune

Jordbrugserhvervet har gennem tiden været et vigtigt erhvervsområde i Odense Kommune. Gennem jordbrugsanalysen får vi et opdateret billede af jordbruget i kommunen.

Jordbrugsanalyse - Foto: www.colourbox.dk

Jordbrugsanalyse for Odense Kommune

Til trods for at Odense Kommune naturligvis er præget af at rumme Danmarks tredje største by, markerer kommunen sig samtidig som et kerneområde for en meget stor del af det danske gartnerierhverv med udviklingsafdelinger og afsætningsorganisationer lokaliseret i Odense. Positionen som Danmarks førende væksthuskommune har branchen planer om at udvikle yderligere.

Landbruget i Odense Kommune er præget af nærheden til en stor by. Langt hovedparten er mindre bedrifter, der fungerer som fritidslandbrug og rummer en stor mangfoldighed af produktioner. Men der er også en mindre andel af rigtigt store bedrifter, som dyrker over halvdelen af kommunens landbrugsareal. Denne sammensætning ses tit i landområderne nær de større byer, hvor det bynære landbrug bl.a. rummer mulighed for at byboer får mulighed for at udleve landmandsdrømmen på et lille stykke jord. Samtidig sker der i Odense ligesom i resten af landet, en strukturtilpasning, der medfører, at antallet af fuldtidsbedrifter falder, mens deres størrelse stiger.

Der er mange arealinteresser i det åbne land og det er en stor udfordring at afveje og finde plads til dem alle, ikke mindst omkring en stor by som Odense.

Gennem jordbrugsanalysen får vi et opdateret billede af jordbruget i Odense. Dermed kan vi tage udgangspunkt i de styrkepositioner og karakteristika, som jordbruget har i dag og tage hensyn til jordbrugets interesser i planlægningen. Det er vigtigt, at vores jordbrugserhverv også fremover kan udvikle sig til gavn for en bæredygtig forvaltning af det åbne land.

Download jordbrugsanalysen

Klima- og Miljøforvaltningen