Spring til indhold

Tilladelse til erhvervsbyggeri

Læs og ansøg om byggetilladelse til butik, lagerbygning eller andet erhvervsbyggeri, både til ny-opførelse og tilbygninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ændret brug af en erhvervsejendom, ombygninger, tilbygninger, vil kræve en tilladelse fra Byggesag.

 

Byggesag har forlængede sagsbehandlingstider, på grund af ekstraordinært mange byggesager. Vores behandlingstider er i øjeblikket op til 14 uger.

 

Husk, der altid skal være en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med byggeriet, og en ny tilladelse, hvis projektet bliver ændret undervejs.

 

Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

 

Ansøg om byggetilladelse til erhvervsbyggeri

 

Når du skal bruge eller opføre en ejendom til erhverv, kan du spare tid, hvis du har afklaret nogle forhold, inden du udfylder din ansøgning.

 

Hvad skal bygningen bruges til

Hvilke planer gælder i dit område

Brand- og Miljøforhold

Færdigmeld erhvervsbyggeri

Skilte og facader

Antenneanlæg

Sammenlægning og nedlægning af boliger

Ændringer til BBR

Byggesagsgebyr

Klage over byggeri

Se sagsbehandlingstider for Byggesag

By- og Kulturforvaltningen