Spring til indhold

Tilladelse til erhvervsbyggeri

Læs og ansøg om byggetilladelse til butik, lagerbygning eller andet erhvervsbyggeri, både til ny-opførelse og tilbygninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag - Erhverv

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10:00 - 12:00
Torsdag 10:00 - 12:00

Byggesag træffes ikke uden en forudgående aftale.

Ændret brug af en erhvervsejendom, ombygninger, tilbygninger, vil kræve en tilladelse fra Byggesag.

 

Vores sagsbehandlingstid er mellem 4 og 14 uger, fra vi har alle de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din ansøgning. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på 6 til 7 uger.
COVID19: Under coronakrisen screenes alle byggesagsansøgninger for, hvilke der med fordel kan igangsættes hurtigt i forhold til at holde håndværkere beskæftigede. De sager, der vurderes at kunne det, kan forvente kortere sagsbehandlingstider end ovenstående.

Ansøgning om byggetilladelse til erhvervsbyggeri

Når du skal bruge eller opføre en ejendom til erhverv, kan du spare tid, hvis du har afklaret nogle forhold, inden du udfylder din ansøgning.

Hvad skal bygningen bruges til

Hvilke planer gælder i dit område

Brand- og Miljøforhold

Skilte og facader

Sammenlægning og nedlægning af boliger

Ændringer til BBR

Byggesagsgebyr

Klage over byggeri

Færdigmeld din byggesag

 

Se sagsbehandlingstider for Byggesag

By- og Kulturforvaltningen