Spring til indhold

Tilladelse til erhvervsbyggeri

Læs og ansøg om byggetilladelse til butik, lagerbygning eller andet erhvervsbyggeri. Byggesag har sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 11 uger i øjeblikket.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ændret brug af en erhvervsejendom, ombygninger, tilbygninger, vil kræve en tilladelse fra Byggesag.

Læs også om, hvad du skal søge om i forbindelse med ændring af facaden, nedlægning af lejligheder eller opsætning af telte i forbindelse med et arrangement.

 

Husk, der altid skal være en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med byggeriet, og en ny tilladelse, hvis projektet bliver ændret undervejs.

 

Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

 

Ansøg om byggetilladelse til erhvervsbyggeri

Vejledning om brand- og konstruktionsklasser

Færdigmeld erhvervsbyggeri

Byggetilladelse til events

Sammenlægning og nedlægning af boliger

Skilte og facader

Antenneanlæg

Byggesagsgebyr

Ændringer til BBR

Klage over byggeri

By- og Kulturforvaltningen