Spring til indhold

Klage over byggeri

Hvis du mener et byggeri ikke lever op til reglerne, har du mulighed for at klage til os. .

Der kan være mange grunde til at klage f.eks.:

  • hvis du mener at bygningsreglementets regler ikke er blevet fulgt
  • hvis en lokalplan eller tinglyst deklaration ikke er blevet fulgt
  • hvis du mener, du er part i en aktuel sag, og du ikke er blevet hørt          

Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte os via digitale post.  
Vi opretter en klagesag, som vi behandler hurtigst muligt.

Skulle den afgørelse vi træffer i din klagesag gå dig helt eller delvist imod, vil du få mulighed for at få vores afgørelse prøvet ved Nævnenes hus.

Har du klager over støj – røg eller lignende fra et eksisterende byggeri skal du kontakte vores miljøafdeling på miljo@odense.dk.

Opdateret 16-05-2019

By- og Kulturforvaltningen