Spring til indhold

Skilte og facader

Skal du ændre skiltningen, sætte en markise op eller lave andre facadeændringer, så kan du læse om reglerne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Skilte og facader

Både skiltning og facadeændringer skal som hovedregel godkendes af Byggesag. Byggeansøgningen skal altid være underskrevet af ejer.

  • Du skal undersøge om der er lokalplan for området og følge bestemmelserne i den
  • Du skal også se de tinglyste servitutter. Der kan være bestemmelser om hvordan skilte og facader må se ud
  • Facadeændringer skal godkendes af Byggesag
  • Skiltning skal godkendes af Byggesag

 

By- og Kulturforvaltningen