Spring til indhold

Støjforhold for erhverv i Odense

Støjforhold for erhverv i Odense.

Støjgrænser

Miljøstyrelsen har anbefalet støjgrænser for mange forskellige typer støjkilder: Virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner, vejtrafik, togtrafik, vindmøller m.m. 

Tomgangsregulativ

Odense kommune har udarbejdet et regulativ om tomgangskørsel. Her står bl.a. at motoren i et holdende køretøj ikke må være i gang i mere end 3 minutter. Der er dog visse undtagelser.


På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde yderlige information om forskellige typer støj, og om hvordan myndighederne håndterer dem.                 

Klima- og Miljøforvaltningen