Spring til indhold

Spildevand og regnvand

Her kan du bl.a. læse om samletanke, olie-, benzin- og fedtudskillere, tag- og overfladevand og oversvømmede kloaker.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

VandCenter Syd

I Odense Kommune er det forsyningsselskabet VandCenter Syd, der varetager de kommunale driftsopgaver inden for spildevand og regnvand. Du kan læse om:

  • Betalingsvedtægten for håndtering af spildevand
  • Tilslutning til kloaksystem
  • Måleraflæsning
  • Betaling/takster for spildevandsafledning
  • Tømning af bundfældningstank/septiktank


Klima- og Miljøforvaltningen