Spring til indhold

Olie-, benzin- og fedtudskillere

Anlæg og virksomheder med aktiviteter, hvor olieholdigt spildevand kan forekomme, skal have et udskilleranlæg på afløbet.
Virksomheder, som udleder fedt eller vegetabilske og animalske olier til kloakken, skal installere en fedtudskiller.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Olie- og benzinudskillere

Et udskilleranlæg består af et sandfang, en olieudskiller med alarm og flydelukker, samt en prøveudtagningsbrønd.

Udskilleranlægget skal anvendes på afløb fra blandt andet:

  • Påfyldningspladser og tankanlæg
  • Salgspladser, hvor der tankes dieselolie eller benzin
  • Værksteder med afløb 
  • Vaskehaller og vaskepladser
  • Garageanlæg med afløb
  • Gulvområde ved kedler i større oliefyrede kedelcentraler
  • Oplagspladser til jernskrot
  • Parkeringspladser og større trafik-belastede arealer, hvor kommunen vurderer, det er nødvendigt
  • Andre steder, hvor der kan forekomme spild af olieholdige produkter og olieholdigt spildevand

Udskilleranlægget må kun etableres af en autoriseret kloakmester, som har ansvaret for, at udførelsen sker i henhold til gældende bestemmelser. Det er virksomheden, der har ansvaret for, at udskilleranlægget er dimensioneret efter virksomhedens aktiviteter (sammensætningen og mængden af spildevand). 

Du skal søge om tilladelse, før du kan etablere et udskilleranlæg - Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Spildevandsteamet, inden du går i gang.

Olie- og benzinrester skal bortskaffes som farligt affald. Dette kan du læse mere om i regulativet for erhvervsaffald, som blandt andet beskriver en tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Ordningen administreres af Odense Renovation på vegne af Odense Kommune. 

 

Fedtudskillere

Virksomheder, som udleder fedt eller vegetabilske og animalske olier til kloakken, er eksempelvis levnedsmiddelvirksomheder, storkøkkener, restauranter, kantiner, grillbarer, pizzeriaer, slagtere, bagerier, cateringfirmaer og lignende.


Fedtudskilleren skal etableres af en autoriseret kloakmester eller en VVS-installatør. 
Fedtudskilleren skal dimensioners og tømmes afhængig af forholdene på den enkelte virksomhed. 

Skal du etablere en fedtudskiller, skal du søge kommunen om tilladelse. Bemærk, at tilladelsen skal være givet, før du må begynde arbejdet.

Klima- og Miljøforvaltningen