Spring til indhold

Spildevandsplan

Spildevandsplanen 2011-2022.

Spildevandsplanen fastlægger, hvordan regn- og spildevandshåndtering skal foregå i kommunen.
Planen beskriver, hvilke aktiviteter VandCenter Syd har pligt til at iværksætte og angiver en tidsplan for arbejdet.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan borgere og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund.

Formålet med spildevandsplanen er desuden at informere om, hvilke planer kommunen har på spildevandsområdet.

 

Spildevandsplanen 2011-2022 

Tillæg til spildevandsplan:

 

På høringsportalen kan der ses de tillæg til spildevandsplanen der er i høring.

By- og Kulturforvaltningen