Spring til indhold

Spildevandsplan

Spildevandsplanen 2011-2022.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2022 fastlægger, hvordan regnvand og spildevand skal håndteres i kommunen. Desuden giver spildevandsplanen informationer om, hvilke planer kommunen har på spildevandområdet.

Planen beskriver også, hvilke aktiviteter VandCenter Syd har pligt til at iværksætte og fastlægger rammerne for, hvordan regnvand og spildevand kan afledes til kloak, herunder også hvornår borgere og bygherrer skal håndtere regnvand på egen grund.

 

 

På høringsportalen kan der ses de tillæg til spildevandsplanen der er i høring.

Klima- og Miljøforvaltningen