Spring til indhold

Søg om nedsivning af regnvand

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

I de fleste tilfælde skal du søge om tilladelse til etablering af faskine til nedsivning inden arbejdet påbegyndes.

Det er dog ikke nødvendigt, hvis det drejer sig om faskiner til afvanding fra garage/carport eller overdækkede terrasser/udestuer under 25 kvm.

Se vejledning om nedsivning af regnvand til faskine.

 

Frakobling af regnvand

Opfylder du nogle givne forudsætninger, har du mulighed for at søge om delvis tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidraget ved Vandcenter Syd. Det kan du læse mere om på VandCenter Syds hjemmeside.

 

Klima- og Miljøforvaltningen