Spring til indhold

Søg om nedsivning af regnvand

Læs mere om regler for nedsivning af regnvand

Regler for nedsivning af regnvand på egen grund

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

I de fleste tilfælde skal du søge om tilladelse til etablering af faskine til nedsivning inden arbejdet påbegyndes.

Det er dog ikke nødvendigt, når det drejer sig om faskiner i forbindelse med garage/carport og overdækkede terrasser/udestuer.

Se vejledning om nedsivning af regnvand til faskine.

Opfylder du herefter nogle givne forudsætninger har du mulighed for at søge om delvis tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidraget.

By- og Kulturforvaltningen