Spring til indhold

Byggesagsgebyr på erhvervssager

Byggesagsgebyr pr. 1. januar 2020.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Gebyret for byggesager udregnes efter timeforbrug (pt. 574 kroner pr time – gebyr er momsfrit). Det er derfor vigtigt, at du sender det korrekte og fyldestgørende materiale, så sagsbehandleren hurtigt har adgang til de korrekte oplysninger.

 

Byggesagsgebyr gælder kun sager i forbindelse med byggeloven, og ikke landzonetilladelser og planmæssige forespørgsler/afgørelser.

 

Byggesagsgebyr opkræves ad to omgange. Første gang når du modtager afgørelsen, hvilket både kan være en tilladelse eller et afslag. Anden opkrævning sker, når din byggesag afsluttes.

 

Alle regninger bliver sendt til ejeren af ejendommen.

 

Du kan klage over gebyret i din byggesag.

By- og Kulturforvaltningen