Spring til indhold

BBR - Bygnings- og Boligregistret

Når du søger byggetilladelse, og det vil medføre ændringer i BBR, skal du også give BBR besked om de bygningsmæssige ændringer - brug den relevante blanket herunder, og send den sammen med din byggeansøgning.

Bygnings- og Boligregistret

BBR byggearbejde

skal du bruge ved nyopførelse, til- og ombygning eller delvis nedrivning af en beboelses- eller erhvervsbygning, evt. sammen med 'BBR enkeltbolig og erhvervsenheder' hvis lejligheder ændrer antal, størrelse m.v. (undtagen enfamiliehus)

 

BBR Byggearbejde enfamiliehuse

skal du bruge, når dit byggeri er enten nyopførelse, til- og ombygning eller delvis nedrivning af enfamiliehus

 

BBR enkeltboliger og erhvervsenheder

bruger du sammen med

 

BBR Byggearbejde

når det handler om de enkelte erhvervs- eller boligenheder

 

BBR småbygninger

skal du bruge ved ansøgning af byggearbejde af småbygninger mindre end 50 m² som f.eks garager, carporte eller udhuse m.v.

 

BBR vand og afløb

bruger du ved både nye eller ved ændringer på vand- og afløbsforhold

 

BBR ændringer uden byggetilladelse

bruges når du har ændringer til BBR, som ikke kræver byggetilladelse 

By- og Kulturforvaltningen