Spring til indhold

BBR - Bygnings- og Boligregistret

Når du søger byggetilladelse, og det vil medføre ændringer i BBR, skal du også give BBR besked om de bygningsmæssige ændringer - brug den relevante blanket herunder, og send den sammen med din byggeansøgning.

Bygnings- og Boligregistret

BBR byggearbejde

skal du bruge ved nyopførelse, til- og ombygning eller delvis nedrivning af en beboelses- eller erhvervsbygning, evt. sammen med 'BBR enkeltbolig og erhvervsenheder' hvis lejligheder ændrer antal, størrelse m.v. (undtagen enfamiliehus)

 

BBR Byggearbejde enfamiliehuse

skal du bruge, når dit byggeri er enten nyopførelse, til- og ombygning eller delvis nedrivning af enfamiliehus

 

BBR enkeltboliger og erhvervsenheder

bruger du sammen med

 

BBR Byggearbejde

når det handler om de enkelte erhvervs- eller boligenheder

 

BBR nedrivning

skal du bruge ved hel nedrivning af en bygning

 

BBR småbygninger

skal du bruge ved ansøgning af byggearbejde af småbygninger mindre end 50 m² som f.eks garager, carporte eller udhuse m.v.

 

BBR Tekniske anlæg

bruger du når det handler om ansøgninger af tekniske anlæg som f.eks. vindmøller

 

BBR vand og afløb

bruger du ved både nye eller ved ændringer på vand- og afløbsforhold

 

BBR ændringer uden byggetilladelse

bruges når du har ændringer til BBR, som ikke kræver byggetilladelse 

By- og Kulturforvaltningen